Pracownie

Pracownia Prób Wysiłkowych i Holtera:

 Telefon: 61 2245224

Pracownia Echo:

 Telefon: 61 2245358

Zespół pracowni

lek. med. Małgorzata Dziamska
lek. med. Maciej Pempera