Informacje dla Pacjentów

  1. Chorych w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty, a także bez skierowania Szpital przyjmuje codziennie przez całą dobę.
  2. Do bezpłatnego leczenia w Szpitalu uprawnieni są chorzy mający opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz
   w dniu przyjęcia do Szpitala posiadają aktualny dokument tożsamości z numerem PESEL i ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inny).
  3. We wszystkich innych przypadkach za leczenie szpitalne i ambulatoryjne w szpitalu pobierana będzie opłata zgodnie
   z obowiązującym w Szpitalu cennikiem.

Ustalenie terminu na planowe przyjęcie do:

 

 • Oddział Ginekologii:

Telefonicznie:
Poniedziałek-piątek:
 61 8481315
 61 2245231

Osobiście:
W godzinach: 08:00-14:00
Sekretariat, II piętro, pokój 202

 

 • Oddział Otolaryngologii:

Od 19 października zostają wznowione kwalifikacje do przyjęcia na Oddział Otolaryngologiczny.

Kwalifikacje do leczenia w Oddziale Otorynolaryngologii odbywają się:

 • Poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 13:00-14:30
 • Kwalifikowanych będzie pierwszych 15 osób.
 • Biletomat wydaje numerki na kwalifikacje od godz. 09:30
 • Kwalifikacje odbywają się  na parterze pokój nr 50

 

 • Oddział Chirurgii

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 czerwca 2020 roku wznawiamy kwalifikacje Pacjentów do przyjęcia na planowane zabiegi operacyjne.Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 czerwca 2020 roku wznawiamy kwalifikacje Pacjentów do przyjęcia na planowane zabiegi operacyjne.

Osobiście:
Wtorek: 11:00-13:00
Piątek: 11:00-13:00
Pokój nr 60 na parterze

Dodatkowo w Środy o godzinie 10:00 – Sekretariat chirurgii minimalnie inwazyjnej (I piętro, pokój 164) Konsultacje pacjentów wymagających zabiegów endoskopowych podczas, których również odbywają się kwalifikacje i ustalanie terminów przyjęcia.

 

 • Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Telefonicznie:
Poniedziałek-Piątek:
 61 2245242

Osobiście:
W godzinach 11:00-13:00
Dyżurka pielęgniarska, parter, pokój 46

 

 • Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Telefonicznie:
Poniedziałek-Piątek:
 61 8478687

Osobiście:
W godzinach 08:00-13:00
Ośrodek przy ulicy Podolańskiej 46

Pacjenci rejestrowani telefonicznie oraz pacjenci, którzy nie posiadają przy sobie w dniu rejestracji skierowania mają obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy czekających. W przypadku skreślenia z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielania świadczenia, pacjenci mogą odebrać skierowania osobiście lub przez osobę upoważnioną.
 

 • Chorzy do przyjęć planowanych, przyjmowani są do:
  • Oddziału Ginekologii od godziny 07:00
  • Oddziału Patologii Ciąży od godziny 10:00
  • Oddziału Otolaryngologii od godziny 07:30
  • Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych od godziny 09:00
  • Oddział Chirurgii:
  • Od godziny 07:00 – pacjenci z pododziału chirurgii ogólnej z rozpoznaną cukrzycą oraz pacjenci z pododdziału chirurgii minimalnie inwazyjnej.
  • Od godziny 08:30 – pozostali pacjenci z pododdziału chirurgii ogólnej.