Status: Zakończone

Załączniki zamówienia publicznego:

Kliknij, aby pobrać plik: 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (Data publikacji pliku: 31/01/2020, 106,75 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (Data publikacji pliku: 31/01/2020, 288,02 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 3. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty.doc (Data publikacji pliku: 31/01/2020, 169,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 4. Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.xls (Data publikacji pliku: 31/01/2020, 112,50 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: 5. Załącznik nr 3 do SIWZ Informacja dot. grupy kapitałowej.doc (Data publikacji pliku: 31/01/2020, 120,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 6. Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie (podstawy wykluczenia).doc (Data publikacji pliku: 31/01/2020, 134,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 7. Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie (warunki udziału).doc (Data publikacji pliku: 31/01/2020, 131,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 8. Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy.pdf (Data publikacji pliku: 31/01/2020, 67,08 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 9. Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie innego podmiotu.doc (Data publikacji pliku: 31/01/2020, 108,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 10. Odpowiedzi na zapytania przetargowe 1.pdf (Data publikacji pliku: 03/02/2020, 339,08 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 11. Załącznik do odpowiedzi na zapytania nr 1.1.pdf (Data publikacji pliku: 03/02/2020, 103,04 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 12. Załącznik do odpowiedzi na zapytania nr 1.2.pdf (Data publikacji pliku: 03/02/2020, 142,92 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 13. Załącznik do odpowiedzi na zapytania nr 1.3.pdf (Data publikacji pliku: 03/02/2020, 138,47 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 14. Odpowiedzi na zapytania przetargowe 2.pdf (Data publikacji pliku: 04/02/2020, 458,82 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 15. Nowy pakiet nr 1 i nowy pakiet nr 14.xls (Data publikacji pliku: 04/02/2020, 57,00 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: 16. Nowy Załącznik nr 1 do SIWZ.doc (Data publikacji pliku: 04/02/2020, 170,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540020124-N-2020.pdf (Data publikacji pliku: 04/02/2020, 42,15 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 18. Odpowiedzi na zapytania przetargowe 3.pdf (Data publikacji pliku: 04/02/2020, 410,32 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 19. Odpowiedzi na zapytania przetargowe 4 i modyfikacja.pdf (Data publikacji pliku: 06/02/2020, 437,51 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 20. Nowy pakiet nr 1.xls (Data publikacji pliku: 06/02/2020, 52,50 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: 21. Nowy pakiet nr 6 i 10.xls (Data publikacji pliku: 06/02/2020, 41,00 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: 22. Odpowiedzi na zapytania przetargowe 5.pdf (Data publikacji pliku: 06/02/2020, 263,68 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 23. Odpowiedzi na zapytania przetargowe 6.pdf (Data publikacji pliku: 06/02/2020, 703,26 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 24. Nowy pakiet nr 1 – obowiązująca wersja.xls (Data publikacji pliku: 06/02/2020, 52,50 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: 25. nowy pakiet nr 5 – obowiązująca wersja.xls (Data publikacji pliku: 06/02/2020, 37,00 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: 26. nowy pakiet nr 14 – obowiązująca wersja.xls (Data publikacji pliku: 06/02/2020, 36,00 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: 27. Odpowiedzi na zapytania przetargowe 7.pdf (Data publikacji pliku: 07/02/2020, 208,34 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 28. Załącznik do odpowiedzi na zapytania nr 7.pdf (Data publikacji pliku: 07/02/2020, 99,12 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 29. Załącznik do odpowiedzi na zapytania nr 7(2).pdf (Data publikacji pliku: 07/02/2020, 133,53 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 30. Informacje z otwarcia ofert.pdf (Data publikacji pliku: 12/02/2020, 932,00 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 31. Unieważnienie pakietu nr 8 i 14.pdf (Data publikacji pliku: 12/02/2020, 167,81 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 32. Informacje z otwarcia ofert dodatkowych – pakiet nr 3.pdf (Data publikacji pliku: 20/02/2020, 194,56 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 33. Ogłoszenie wyników postępowania.pdf (Data publikacji pliku: 25/02/2020, 147,40 KB , Typ pliku: PDF)