Status: Zakończone

Załączniki zamówienia publicznego:

Kliknij, aby pobrać plik: 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (Data publikacji pliku: 17/08/2020, 385,87 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (Data publikacji pliku: 17/08/2020, 940,19 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 3. Załącznik nr 1.doc (Data publikacji pliku: 17/08/2020, 52,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 4. Załącznik nr 2 – pakiet nr 1.doc (Data publikacji pliku: 17/08/2020, 153,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 5. Załącznik nr 2 – pakiet nr 2.doc (Data publikacji pliku: 17/08/2020, 164,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 6. Załącznik nr 3.doc (Data publikacji pliku: 17/08/2020, 42,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 7. Załącznik nr 4.doc (Data publikacji pliku: 17/08/2020, 40,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 8. Załącznik nr 5.pdf (Data publikacji pliku: 17/08/2020, 294,39 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 9. Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 1.pdf (Data publikacji pliku: 18/08/2020, 379,09 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 10. Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 2.pdf (Data publikacji pliku: 19/08/2020, 380,46 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 11. Odpowiedzi na pytania do SIWZ. Zmiena terminu składania ofert..pdf (Data publikacji pliku: 21/08/2020, 487,20 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 12. Nowy załącznik nr 2 – pakiet nr 1.doc (Data publikacji pliku: 21/08/2020, 153,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 13. Nowy załącznik nr 2 – pakiet nr 2.doc (Data publikacji pliku: 21/08/2020, 165,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 14. Informacja z otwarcia ofert.pdf (Data publikacji pliku: 28/08/2020, 374,95 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 15. Informacja o wyborze wykonawcy.pdf (Data publikacji pliku: 09/09/2020, 384,96 KB , Typ pliku: PDF)