Status: Rozpoczęte

Załączniki zamówienia publicznego:

Kliknij, aby pobrać plik: ogłoszenie o zamówieniu 23.09.2020.pdf (Data publikacji pliku: 23/09/2020, 89,87 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Data publikacji pliku: 23/09/2020, 288,78 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty.doc (Data publikacji pliku: 23/09/2020, 159,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.xls (Data publikacji pliku: 23/09/2020, 40,50 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 3 do SIWZ Grupa kapitałowa.doc (Data publikacji pliku: 23/09/2020, 121,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie podstawy wykluczenia.doc (Data publikacji pliku: 23/09/2020, 135,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie warunki udziału.doc (Data publikacji pliku: 23/09/2020, 132,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy.pdf (Data publikacji pliku: 23/09/2020, 69,82 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie innego podmiotu.doc (Data publikacji pliku: 23/09/2020, 109,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pyt. 1 SR/XV-270-31(2)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 25/09/2020, 368,39 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pyt. 2 SR/XV-270-31(3)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 28/09/2020, 323,47 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pyt. 3 SR/XV-270-31(4)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 29/09/2020, 450,11 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pyt. 4 SR/XV-270-31(5)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 30/09/2020, 365,94 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-31(6)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 05/10/2020, 186,95 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Ogłoszenie wyników dla pakietu nr 2 SR/XV-270-31(9)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 14/10/2020, 364,62 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Ogłoszenie wyników dla pakietu nr 1 SR/XV-270-31(10)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 16/10/2020, 353,56 KB , Typ pliku: PDF)