Status: Rozpoczęte

Załączniki zamówienia publicznego:

Kliknij, aby pobrać plik: 1. Ogłoszenie o zamówieniu..pdf (Data publikacji pliku: 13/05/2020, 99,21 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia..pdf (Data publikacji pliku: 13/05/2020, 632,08 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 3. Załącznik 1 do SIWZ.doc (Data publikacji pliku: 13/05/2020, 51,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 4. Załącznik 2 do SIWZ.xls (Data publikacji pliku: 13/05/2020, 84,00 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: 5. Załącznik 3 do SIWZ.doc (Data publikacji pliku: 13/05/2020, 42,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 6. Załącznik 4 do SIWZ.doc (Data publikacji pliku: 13/05/2020, 36,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 7. Załącznik 5 do SIWZ.pdf (Data publikacji pliku: 13/05/2020, 215,15 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 8. Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf (Data publikacji pliku: 18/05/2020, 396,46 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 9. Poprawiony załącznik nr 2 w zakresie pakietu nr 1.xls (Data publikacji pliku: 18/05/2020, 78,00 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: 10. Informacja o otwarciu ofert.pdf (Data publikacji pliku: 21/05/2020, 389,94 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 11. Informacja o otwarciu ofert z uwzględnieniem omyłek.pdf (Data publikacji pliku: 22/05/2020, 390,37 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 12. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy.pdf (Data publikacji pliku: 04/06/2020, 401,70 KB , Typ pliku: PDF)