14 listopada w kalendarzu to dzień obchodów Światowego Dnia Cukrzycy. 14 listopada 1891 roku urodził się odkrywca insuliny Frederick Grant Banting. W 1991 roku, w 70 rocznicę odkrycia insuliny Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna ustanowiła to międzynarodowe święto. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest Edukacja społeczna w obszarze cukrzycy dla ochrony jutra. W ramach ŚDC podkreślamy potrzebę lepszego dostępu do wysokiej jakości edukacji społecznej dla nas wszystkich, a szczególnie dla pacjentów. Rosnąca liczba osób dotkniętych cukrzycą dodatkowo obciąża systemy opieki zdrowotnej. Zespół terapeutyczny: lekarze, pielęgniarki diabetologiczne, edukatorzy, dietetyk, psycholog aktywnie uczestniczą w opiece nad osobami z cukrzycą. Kluczowym elementem tej opieki jest edukacja pacjenta. Edukacja terapeutyczna to proces angażujący pacjenta i jego bliskich. Wiedza, umiejętności i motywacja pozwalają prowadzić codzienną samoopiekę niezbędną do zachowania zdrowia – w tym uniknięcia niebezpiecznych powikłań.

14 листопада у календарі відзначається Всесвітній день боротьби з діабетом. 14 листопада 1891 року народився винахідник інсуліну Фредерік Грант Бантінг. У 1991 році до 70-річчя відкриття інсуліну Міжнародна діабетична федерація заснувала це міжнародне свято. Девіз цьогорічних святкувань: “Освіта суспільства у сфері діабету для захисту завтрашнього дня”. У рамках Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом ми наголошуємо на необхідності кращого доступу до якісної соціальної освіти для всіх нас, особливо для пацієнтів. Зростаюча кількість людей, які страждають на діабет, створює додаткове навантаження на систему охорони здоров’я. Терапевтична команда: лікарі, медсестри, вихователі, дієтологи, психологи беруть активну участь в опіці над хворими з цукровим діабетом. Ключовим елементом цієї допомоги є навчання пацієнтів. Терапевтична освіта – це процес, в якому беруть участь пацієнт і його близькі. Знання, навички та мотивація дозволяють здійснювати щоденний догляд за собою, необхідний для збереження здоров’я – в тому числі, щоб уникнути небезпечних ускладнень.