Status: Rozpoczęte

Załączniki zamówienia publicznego:

Kliknij, aby pobrać plik: Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00443280/01 (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 199,53 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: SWZ.pdf (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 339,25 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 200,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 2 do SWZ pakiet 1 OPZ.doc (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 125,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 2 do SWZ pakiet 2 OPZ.doc (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 116,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 2 do SWZ pakiet 3 OPZ.doc (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 142,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 2 do SWZ pakiet 4 OPZ.doc (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 90,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 2 do SWZ pakiet 5 OPZ.doc (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 113,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 2 do SWZ pakiet 6 OPZ.doc (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 197,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 2 do SWZ pakiet 7 OPZ.doc (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 84,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 2 do SWZ pakiet 8 OPZ.doc (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 74,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 2 do SWZ pakiet 9 OPZ.doc (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 77,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 2 do SWZ pakiet 10 OPZ.doc (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 81,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 2 do SWZ pakiet 11 OPZ.doc (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 95,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 3 do SWZ Grupa kapitałowa.doc (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 109,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie art. 125 ust. 1.doc (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 144,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 5 do SWZ Link do postępowania oraz ID postępowania.pdf (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 25,18 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy.pdf (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 81,33 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu.doc (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 108,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 8 do SWZ Info. dot. przetwarzania danych osobowych pozyskanych w zwi. z post. o udz. zam. pub.pdf (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 40,71 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 9 do SWZ Info. dot przetwarzania danych osob pozyskanych za pośrednictwem Wyk w związku z post o udz zam.pdf (Data publikacji pliku: 17/11/2022, 41,88 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na zapytania 1 SR/XV-270-22(1)-EFK/22 (Data publikacji pliku: 21/11/2022, 418,38 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na zapytania 2 SR/XV-270-22(2)-EFK/22 (Data publikacji pliku: 21/11/2022, 418,32 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na zapytania 3 SR/XV-270-22(3)-EFK/22 (Data publikacji pliku: 22/11/2022, 1,42 MB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na zapytania 4 SR/XV-270-22(4)-EFK/22 (Data publikacji pliku: 22/11/2022, 3,05 MB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SR/XV-270-22(5)-EFK/22 (Data publikacji pliku: 24/11/2022, 479,30 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022/BZP 00455837/01 (Data publikacji pliku: 24/11/2022, 34,33 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Zmiana treści SWZ, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert (Data publikacji pliku: 24/11/2022, 715,93 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 5.nowy Załącznik nr 2 do SWZ pakiet 6 OPZ modyfikacja 24.11.22.doc (Data publikacji pliku: 24/11/2022, 197,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-22(7)-EFK/22 (Data publikacji pliku: 29/11/2022, 1,38 MB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Informacja o unieważnieniu pakietu nr 10 Koncentrator tlenu SR/XV-270-22(8)-EFK/22 (Data publikacji pliku: 29/11/2022, 408,65 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych SR/XV-270-22(21)-EFK/22 (Data publikacji pliku: 08/12/2022, 2,58 MB , Typ pliku: PDF)