Status: Rozpoczęte

Załączniki zamówienia publicznego:

Kliknij, aby pobrać plik: Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00448109/01 (Data publikacji pliku: 21/11/2022, 99,37 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: SWZ.pdf (Data publikacji pliku: 21/11/2022, 326,78 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc (Data publikacji pliku: 21/11/2022, 163,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 2 do SWZ OPZ.doc (Data publikacji pliku: 21/11/2022, 99,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 3 do SWZ Grupa kapitałowa.doc (Data publikacji pliku: 21/11/2022, 109,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie art. 125 ust. 1.doc (Data publikacji pliku: 21/11/2022, 144,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 5 do SWZ Link do postępowania oraz ID postępowania.pdf (Data publikacji pliku: 21/11/2022, 25,18 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy.pdf (Data publikacji pliku: 21/11/2022, 76,95 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu.doc (Data publikacji pliku: 21/11/2022, 108,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 8 do SWZ Info. dot. przetwarzania danych osobowych pozyskanych w zwi. z post. o udz. zam. pub.pdf (Data publikacji pliku: 21/11/2022, 41,29 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 9 do SWZ Info. dot przetwarzania danych osob pozyskanych za pośrednictwem Wyk w związku z post o udz zam.pdf (Data publikacji pliku: 21/11/2022, 42,46 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na zapytania nr 1 SR/XV-270-23(1)-EFK/22 (Data publikacji pliku: 23/11/2022, 453,04 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Zmiana treści SWZ SR/XV-270-23(2)-EFK/22 (Data publikacji pliku: 24/11/2022, 382,71 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 2.nowy Załącznik nr 2 do SWZ OPZ SRXV-270-23(2)-EFK22.doc (Data publikacji pliku: 24/11/2022, 100,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SR/XV-270-23(3)-EFK/22 (Data publikacji pliku: 29/11/2022, 105,14 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-23(4)-EFK/22 (Data publikacji pliku: 29/11/2022, 440,47 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Informacja o odrzuceniu ofert, informacja o unieważnieniu postępowania SR/XV-270-23(5)-EFK/22 (Data publikacji pliku: 02/12/2022, 965,59 KB , Typ pliku: PDF)