Zatrudnimy położne po kursie kwalifikacyjnym pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych.
Kontakt Naczelna pielęgniarka tel 612245349