Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

Pracownia Endoskopii

I piętro pokój numer  158

lek. med. Jolanta Fałdyga

 

Pracownia czynna  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 11,00  – 14,30

Rejestracja :

od poniedziałku do piątku w godzinach od 11,00 – 14,00  telefonicznie 061 22-45-323

lub osobiście I piętro pokój  numer 164  od poniedziałku do piątku w godzinach od 11,00 -14,00

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w warunkach ambulatoryjnych wykonujemy następujące badania:

- kolonoskopia diagnostyczna

- kolonoskopia diagnostyczna z biopsją

- kolonoskopia z polipektomią

Skierowanie powinno być wystawione do Pracowni Endoskopowej w celu wykonania kolonoskopii .

Pacjenci zapisujący się na badanie ambulatoryjne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zobowiązani są zgodnie z wymogami Funduszu Zdrowia do dostarczenia w ciągu 14 dni od  dnia zapisu oryginału skierowania na badanie pod rygorem skreślenia z listy pacjentów oczekujących na badanie.

Istnieje możliwość wykonania kolonoskopii w znieczuleniu – koszt znieczulenia którego koszt wynosi 230 zł ponosi pacjent.

Do kolonoskopii pacjenci przygotowują się zgodnie z poniższymi zaleceniami.
systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap