KONKURS OFERT SR/XV-110-7-EFK/20 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM Z PATOLOGIĄ CIĄŻY, ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII.

Znak sprawy: SR/XV-110-7-EFK/20

KONKURS OFERT SRXV-110-7-EFK20