Status: Rozpoczęte

Załączniki zamówienia publicznego:

Kliknij, aby pobrać plik: Ogłoszenie o zamówieniu (Data publikacji pliku: 29/09/2020, 576,21 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Data publikacji pliku: 29/09/2020, 325,69 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty.doc (Data publikacji pliku: 29/09/2020, 158,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.xls (Data publikacji pliku: 29/09/2020, 141,50 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 3 do SIWZ Grupa kapitałowa.doc (Data publikacji pliku: 29/09/2020, 120,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 4 JEDZ espd-request.pdf (Data publikacji pliku: 29/09/2020, 93,44 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 4 JEDZ wersja edytowalna xml.zip (Data publikacji pliku: 29/09/2020, 13,04 KB , Typ pliku: ZIP)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy.pdf (Data publikacji pliku: 29/09/2020, 70,01 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie innego podmiotu.doc (Data publikacji pliku: 29/09/2020, 108,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz dostaw.doc (Data publikacji pliku: 29/09/2020, 120,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 8 do SIWZ Identyfikator postępowania i klucz publiczny.doc (Data publikacji pliku: 29/09/2020, 104,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Klucz Publiczny (Data publikacji pliku: 29/09/2020, 792,00 B , Typ pliku: ZIP)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 1 SR/XV-270-32(2)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 12/10/2020, 169,31 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 2 SR/XV-270-32(3)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 12/10/2020, 358,68 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 3 SR/XV-270-32(4)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 12/10/2020, 414,50 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 4 SR/XV-270-32(5)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 13/10/2020, 466,43 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 5 SR/XV-270-32(6)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 13/10/2020, 173,35 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 6 SR/XV-270-32(7)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 13/10/2020, 404,05 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 7 SR/XV-270-32(8)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 13/10/2020, 370,90 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 8 SR/XV-270-32(9)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 13/10/2020, 480,30 KB , Typ pliku: ZIP)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 9 SR/XV-270-32(10)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 13/10/2020, 210,02 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 10 SR/XV-270-32(11)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 13/10/2020, 345,22 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 11 SR/XV-270-32(12)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 14/10/2020, 183,82 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Modyfikacja SIWZ SR/XV-270-32(13)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 14/10/2020, 151,40 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Nowy zmodyfikowany pakiet nr 6 (Data publikacji pliku: 14/10/2020, 36,50 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 12 SR/XV-270-32(14)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 14/10/2020, 165,90 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 12.załącznik do odp.na pyt.12.pdf (Data publikacji pliku: 14/10/2020, 750,06 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 13 SR/XV-270-32(15)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 15/10/2020, 469,19 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 14 SR/XV-270-32(16)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 15/10/2020, 351,42 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 15 SR/XV-270-32(17)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 15/10/2020, 226,02 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 16 SR/XV-270-32(18)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 15/10/2020, 724,78 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 17 SR/XV-270-32(19)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 15/10/2020, 167,87 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania 18 SR/XV-270-32(20)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 15/10/2020, 386,28 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-32(21)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 04/11/2020, 1,04 MB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Unieważnienie pakietów 2,4,5,8,13,14,16,17,22,27,28 SR/XV-270-32(22)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 04/11/2020, 177,16 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Informacja o odrzuceniu oferty SR/XV-270-32(23)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 06/11/2020, 189,21 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Unieważnienie pakietów 25 i 26 SR/XV-270-32(35)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 12/11/2020, 207,51 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Ogłoszenie wyników 1 SR/XV-270-32(45)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 16/11/2020, 408,62 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Ogłoszenie wyników 2 SR/XV-270-32(46)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 18/11/2020, 389,89 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Ogłoszenie wyników 3 SR/XV-270-32(48)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 19/11/2020, 360,48 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Ogłoszenie wyników 4 SR/XV-270-32(51)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 19/11/2020, 354,98 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Ogłoszenie wyników 5 SR/XV-270-32(52)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 23/11/2020, 366,08 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Ogłoszenie wyników 6 SR/XV-270-32(53)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 23/11/2020, 658,58 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Ogłoszenie wyników 7 SR/XV-270-32(54)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 24/11/2020, 360,31 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Informacja o odrzuceniu oferty w zakresie pakietu nr 7 SR/XV-270-32(59)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 25/11/2020, 241,83 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Ogłoszenie wyników 8 SR/XV-270-32(61)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 26/11/2020, 351,87 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Ogłoszenie wyników 9 SR/XV-270-32(62)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 30/11/2020, 358,36 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Ogłoszenie wyników 10 SR/XV-270-32(63)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 04/12/2020, 347,14 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu pakietu nr 7 SR/XV-270-32(65)-EFK/20 (Data publikacji pliku: 14/12/2020, 407,58 KB , Typ pliku: PDF)