Status: Rozpoczęte

Załączniki zamówienia publicznego:

Kliknij, aby pobrać plik: 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (Data publikacji pliku: 31/07/2020, 447,74 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (Data publikacji pliku: 31/07/2020, 917,25 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 3. Załącznik 1.doc (Data publikacji pliku: 31/07/2020, 58,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 4. Załacznik 2.xls (Data publikacji pliku: 31/07/2020, 890,00 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: 5. Załącznik nr 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD).pdf (Data publikacji pliku: 31/07/2020, 82,98 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 8. Klucz publiczny.zip (Data publikacji pliku: 31/07/2020, 726,00 B , Typ pliku: ZIP)

Kliknij, aby pobrać plik: 9. Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 1.pdf (Data publikacji pliku: 03/08/2020, 374,88 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 10. Informacja o zmianie specyfikacji.pdf (Data publikacji pliku: 04/08/2020, 367,96 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 11. Specyfikacja techniczna.xls (Data publikacji pliku: 04/08/2020, 891,50 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: 12. Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 2.pdf (Data publikacji pliku: 06/08/2020, 418,27 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 13. Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 3.pdf (Data publikacji pliku: 10/08/2020, 414,24 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 14. Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 4.pdf (Data publikacji pliku: 11/08/2020, 411,21 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 15. Zmiana treści SIWZ.pdf (Data publikacji pliku: 11/08/2020, 362,58 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 16. Specyfikacja techniczna.xls (Data publikacji pliku: 11/08/2020, 891,50 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: 17. Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 5.pdf (Data publikacji pliku: 20/08/2020, 940,95 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 18. Informacja z otwarcia ofert.pdf (Data publikacji pliku: 03/09/2020, 590,19 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 19. Poprawiona informacja z otwarcia ofert.pdf (Data publikacji pliku: 07/09/2020, 591,12 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 60 częściowe ogłoszenie o wynikach.pdf (Data publikacji pliku: 15/09/2020, 390,03 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: częściowe ogłoszenie o wyborze wykonawcy (Data publikacji pliku: 15/10/2020, 634,73 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: częściowe ogłoszenie o wyborze wykonawcy (Data publikacji pliku: 26/10/2020, 407,35 KB , Typ pliku: PDF)