Status: Rozpoczęte

Załączniki zamówienia publicznego:

Kliknij, aby pobrać plik: 0głoszenie o zamówiniu BZP SR.XV.270.25.PH.22.pdf (Data publikacji pliku: 24/11/2022, 99,23 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Specyfikacja Warunków Zamówienia SR.XV.270.25.PH.22..pdf (Data publikacji pliku: 24/11/2022, 854,26 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.doc (Data publikacji pliku: 24/11/2022, 52,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu SR.XV.270.25.PH.22.docx (Data publikacji pliku: 24/11/2022, 18,23 KB , Typ pliku: DOCX)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 3 do SWZ Postanowienia umowne.pdf (Data publikacji pliku: 24/11/2022, 83,18 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 4 do SWZ Umowa przetwarzania danych osobowych.pdf (Data publikacji pliku: 24/11/2022, 139,95 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 5 do SWZ Grupa kapitałowa.doc (Data publikacji pliku: 24/11/2022, 109,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Załącznik nr 6 do SWZ RODO.doc (Data publikacji pliku: 24/11/2022, 99,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Odpowiedzi na pytania do postępowania SR.XV.270.25.PH.22..pdf (Data publikacji pliku: 01/12/2022, 1,27 MB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Informacja o środkach przeznaczonych na zakup SR.XV.270.25.PH.22.doc (Data publikacji pliku: 05/12/2022, 106,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: Informacja z otwarcia ofert SR.XV.270.25.PH.22.pdf (Data publikacji pliku: 05/12/2022, 1,09 MB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty SR.XV.270.25.PH.22..pdf (Data publikacji pliku: 07/12/2022, 1,48 MB , Typ pliku: PDF)