Status: Zakończone

Załączniki zamówienia publicznego:

Kliknij, aby pobrać plik: 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (Data publikacji pliku: 07/02/2020, 84,40 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (Data publikacji pliku: 07/02/2020, 285,78 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 3. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty.doc (Data publikacji pliku: 07/02/2020, 158,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 4. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc (Data publikacji pliku: 07/02/2020, 164,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 5. Załącznik nr 3 do SIWZ Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc (Data publikacji pliku: 07/02/2020, 121,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 6. Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie (podstawy wykluczenia).doc (Data publikacji pliku: 07/02/2020, 135,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 7. Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie (warunki udziału).doc (Data publikacji pliku: 07/02/2020, 131,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 8. Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy.pdf (Data publikacji pliku: 07/02/2020, 333,57 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 9. Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie innego podmiotu.doc (Data publikacji pliku: 07/02/2020, 108,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 10. Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz wykonanychwykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat usług.doc (Data publikacji pliku: 07/10/2020, 120,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 11. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540027572-N-2020.pdf (Data publikacji pliku: 11/02/2020, 25,87 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 12. Odpowiedzi na zapytania przetargowe.pdf (Data publikacji pliku: 14/02/2020, 165,68 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 13. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540028672-N-2020.pdf (Data publikacji pliku: 17/02/2020, 25,87 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 14. Odpowiedzi na zapytania przetargowe 2.pdf (Data publikacji pliku: 17/02/2020, 970,86 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 15. Informacje z otwarcia ofert.pdf (Data publikacji pliku: 20/02/2020, 200,02 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 16. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (Data publikacji pliku: 24/02/2020, 333,28 KB , Typ pliku: PDF)