Oddziały

Oddział Chirurgii Ogólnej i Minimalnie Inwazyjnej zajmuje się leczeniem zabiegowym w oparciu o klasyczne techniki chirurgiczne oraz nowoczesne metody małoinwazyjne: wideoskopowe, laparoskopowe, endoskopowe i przezskórne (dodatkowo w połączeniu z radiologią interwencyjną). Wykorzystanie technik małoinwazyjnych umożliwia kompleksowe leczenie poważnych chorób przewodu pokarmowego i pozwala w wielu przypadkach przy tej samej lub lepszej skuteczności uniknąć dużej, otwartej operacji. Chirurgia małoinwazyjna oznacza mniejszy uraz, krótszy pobyt w szpitalu i szybszy powrót do normalnej aktywności. Rocznie na Oddziale wykonujemy około 4000 zabiegów, w tym ponad 1000 w technice małoinwazyjnej, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Polsce. Duża część zabiegów wykonywana jest ze wskazań onkologicznych.

Nadzór nad oddziałem sprawuje chirurg z wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym zebranym m.in. podczas kilkuletniej pracy w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich. W zakres wykonywanych na Oddziale operacji wchodzą zabiegi: dolnej części przełyku, żołądka i dwunastnicy, jelita cienkiego, całego jelita grubego wraz z proktologią, wątroby (resekcja i termoablacja), dróg żółciowych, trzustki, śledziony, tarczycy, nadnerczy, przepuklin i plastyki powłok jamy brzusznej, stawów kolanowych w technice artroskopowej, nowoczesnego leczenia przewlekłych ran, zakażeń tkanek miękkich i stóp cukrzycowych.

Oddział składa się z 20 sal chorych, bloku operacyjnego z trzema salami operacyjnymi, dwóch monitorowanych sal pooperacyjnych oraz nowoczesnego bloku endoskopii zabiegowej z pracownią endosonograficzną (EUS). Część minimalnie inwazyjna oddziału mieści się na pierwszym, a część chirurgiczna na drugim piętrze szpitala. Bezpośrednio przy Oddziale na 2. piętrze znajduje się Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zapisy na leczenie

Kwalifikacje na planowe zabiegi chirurgiczne
(Chirurgia Ogólna)
Wtorek: 11:00-13:00
Piątek: 11:00-13:00

Pokój nr 49 na parterze
(bez wcześniejszej rejestracji)

Kwalifikacje na zabieg artroskopii kolana odbywają się raz w miesiącu (poniedziałek) po uprzednim umówieniu się w Sekretariacie Oddziału pod nr tel. 61 2245 353

UPRZEJMIE INFORMUJEMY O ODWOŁANIU KWALIFIKACJI ENDOSKOPOWYCH EUS, ECPW W DNIU 12.02.2024.

Kwalifikacje do zabiegów endoskopowych
(Chirurgia Minimalnie Inwazyjna)
Środa: 12:00-14:00
Pokój nr 49 na parterze
Lekarze: Joanna Kapturzak, Sebastian Sowier, Rafał Szczepański

 

Zespół Oddziału

Kierownik NZOZ SOWMED
dr n. med. Aleksander Sowier
Specjalista Chirurgii Ogólnej
 Telefon: 61 2245323

Kierownik Oddziału
dr n. med. Aleksander Sowier
Specjalista Chirurgii Ogólnej
 Telefon: 61 2245323

Z-ca Kierownika ds. medycznych
lek. med. Sebastian Sowier
Specjalista Chirurgii Ogólnej
 Telefon: 61 2245353

Z-ca Kierownika ds. Organizacyjnych
lek. med. Joanna Kapturzak
Specjalista Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Arleta Lewińska
 Telefon: 61 2245364

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
Bogumiła Kargol

Sekretariat Oddziału II piętro
Sylwia Korzanowska
Koordynator Pakietu Onkologicznego
 Telefon: 61 2245353
 Email: sekretariat.chirurgia@raszeja.poznan.pl

Sekretariat – wypisy
Katarzyna Lauba
Katarzyna Szubielska
Telefon: 61 2245324

Sekretariat Oddziału Chirurgii Minimalnie inwazyjnej I piętro
Dorota Chełminiak
Telefon: 61 2245323
 Email: sekretariat.endoskopia@raszeja.poznan.pl

Asystenci
dr hab. n. med. Przemysław Pyda – Specjalista Chirurgii Ogólnej i Transplantologii
dr n. med. Jacek Białecki – specjalista chirurgii ogólnej
dr n. med. Józef Dudko – specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Anna Rybak – specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Rafał Szczepański – specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Marta Wójcik – specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Grzegorz Szperzyński – specjalista ortopedii
lek med. Joanna Kapturzak – specjalista gastroenterolog

Rezydenci
lek. med. Jan Kuczyński
lek. med. Tomasz Kurtys
lek. med. Krzysztof Mroczkowski
lek. med. Joanna Sadowska
lek. med. Anna Sowier

Rehabilitanci
mgr Ilona Grajewska-Michalczak
mgr Adam Wesołowski

Dyżurka Lekarzy
 Telefon: 61 2245363

Dyżurka Pielęgniarek (strona żeńska II piętro)
 Telefon: 61 2245235

Dyżurka Pielęgniarek (strona męska II piętro)
 Telefon: 61 2245243

Dyżurka Pielęgniarek (I piętro)
 Telefon: 61 2245389

Wybrane zabiegi wideoskopowe, laparoskopowe i przezskórne:

Przepuklina pojawia się, gdy fragment jelita lub inne narządy umiejscowione w jamie brzusznej wydostają się pod skórno-tłuszczową część powłok brzusznych. Celem zabiegu jest odprowadzenie przepukliny (z tzw. workiem przepuklinowym) z powrotem w obręb jamy brzusznej i wzmocnienie uszkodzonego miejsca, by nie dochodziło do nawrotów. Wewnątrz pępka wykonuje się nacięcie o długości ok. 10 mm dla wprowadzenia kamery pod mięśnie jamy brzusznej. Chirurg wpompowuje przez otwór dwutlenek węgla, by wytworzyć przestrzeń roboczą i umożliwić wizualizację za pomocą kamery. Poniżej na skórze wykonuje się dwa nacięcia 5 mm dla wprowadzenia narzędzi chirurgicznych. Nie wchodząc do wnętrza jamy brzusznej, chirurg lokalizuje pod mięśniami miejsce, w którym znajduje się przepuklina, i cofa jej zawartość wraz z workiem przepuklinowym do jamy brzusznej. Pod miejscem wyjścia przepukliny umieszcza siatkę polipropylenową, by uniknąć nawrotu przepukliny. Siatka nie jest specjalnie przymocowywana – po wypuszczeniu dwutlenku węgla otrzewna dociska siatkę do mięśni brzucha. Następnie chirurg zszywa skórę. Po zabiegu zostają niewielkie blizny w miejscach, w których wykonane były nacięcia.
Kwalifikacje: poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 11-14 w Izbie Przyjęć Chirurgicznej, na podstawie skierowania do szpitala na oddział chirurgiczny z rozpoznaniem/podejrzeniem przepukliny.
Znieczulenie: ogólne.
Średni czas trwania zabiegu: 30-60 min.
Wskazania do zabiegu: przepuklina pachwinowa.
Średnia długość pobytu w szpitalu: 3 dni.
Dzień przyjęcia: Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia.
Dzień zabiegu: Bezpośrednio przed zabiegiem pacjent powinien wykonać szczególnie dokładną toaletę i strzygarką usunąć owłosienie samemu lub z pomocą pielęgniarki z okolicy miejsca operowanego –okolica pachwiny, całe podbrzusze oraz okolica pępka. Usuwanie owłosienia nie powinno wykonywać się zbyt wcześnie, aby nie doszło do nadkażenia skóry i rozwoju bakterii w miejscach drobnych uszkodzeń. Zabieg wykonywany jest w godzinach rannych lub przedpołudniowych według ustalonego wcześniej planu operacyjnego. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest z bloku operacyjnego na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany. Po 3-4 po wybudzeniu godzinach możliwe jest popijanie wody, a wieczorem po badaniu i decyzji lekarza można spożyć normalny posiłek. W zależności od stanu ogólnego i wyników monitorowania wieczorem w dniu zabiegu lub następnego dnia rano pacjent przenoszony jest na swoją salę chorych.
Dzień po zabiegu: Rano, dzień po zabiegu pacjent może, powstrzymując się od gwałtownych ruchów, wstać z łóżka i rozpocząć ostrożne chodzenie. Wskazane jest, aby pierwsze wstawanie po zabiegu odbywało się w obecności osób trzecich. Po zmianie opatrunku, konsultacji lekarskiej i stwierdzeniu prawidłowego przebiegu pooperacyjnego pacjent jest wypisywany do domu. Otrzymuje wówczas kartę informacyjną z opisem wykonanej operacji, wynikami badań, odpowiednimi skierowaniami i zaleceniami co do dalszego postępowania.
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie: Przez pierwszy tydzień po operacji zaleca się ograniczenie aktywności fizycznej do niezbędnych podstawowych czynności. Po ok. 7 dniach pacjent udaje się na wizytę do poradni chirurgicznej, podczas której chirurg ocenia wynik zabiegu oraz stan zagojenia się nacięć skóry i usuwa szwy. Przez okres kolejnych 3 tygodni można stopniowo powracać do wykonywania normalnych czynności dnia codziennego. Powrót do pełnej aktywności fizycznej, w tym także do uprawiania sportu, możliwy jest po około 4 tygodniach. Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej.

W powłokach brzusznych wykonuje się 3 lub 4 niewielkie nacięcia (do 10 mm), przez które wprowadza się kamerę i narzędzia umożliwiające wykonanie zabiegu. Pęcherzyk żółciowy zostaje wycięty i usunięty przez otwór pępkowy. Wycięty pęcherzyk zostaje przekazany do badania histopatologicznego. Następnie chirurg zszywa skórę. Po zabiegu zostają niewielkie blizny w miejscach, w których wykonane były nacięcia.
Kwalifikacje: poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 11-14 w Izbie Przyjęć Chirurgicznej, na podstawie skierowania do szpitala na oddział chirurgiczny.
Znieczulenie: ogólne.
Średni czas trwania zabiegu: 30-60 min.
Wskazania do zabiegu: kamica pęcherzyka żółciowego, stany zapalne pęcherzyka żółciowego, polipy pęcherzyka żółciowego.
Średni czas pobytu w szpitalu: 3-4 dni.
Dzień przyjęcia: Dzień przyjęcia: Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia.
Dzień zabiegu: Zabieg wykonywany jest według ustalonego wcześniej planu operacyjnego, najczęściej w godzinach rannych lub przedpołudniowych. Bezpośrednio przed zabiegiem pacjent powinien wykonać szczególnie dokładną toaletę i strzygarką usunąć owłosienie samemu lub z pomocą pielęgniarki z okolicy miejsca operowanego (okolice pępka i nadbrzusze). Usuwanie owłosienia nie powinno wykonywać się zbyt wcześnie, aby nie doszło do nadkażenia skóry i rozwoju bakterii w miejscach drobnych uszkodzeń. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany. Wieczorem w dniu zabiegu lub następnego dnia rano pacjent przenoszony jest na salę chorych.
Dzień po zabiegu: Rano pacjent może powoli wstać z łóżka (pierwsze wstawanie powinno odbywać się w obecności osób trzecich). Jeżeli stan pacjenta jest bardzo dobry, może być wypisany już dzień po zabiegu.
Drugi dzień po zabiegu: W większości wypadków pacjent zostaje w szpitalu w celu kontroli jego stanu do drugiego dnia po operacji. Przed wypisem pacjent jest badany przez lekarza i ma zmieniony opatrunek. Na karcie informacyjnej znajduje się opis wykonanego leczenia, wyniki badań, opis operacji oraz zalecenia co do dalszego postępowania.
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie: Po ok. 7 dniach pacjent udaje się na wizytę do poradni chirurgicznej, podczas której chirurg ocenia stan pacjenta oraz stan gojenia się rany i usuwa szwy. Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. Po zabiegu (ok. 14 dni roboczych) pacjent powinien zgłosić się po wynik badania histopatologicznego (po telefonicznym potwierdzeniu w Sekretariacie Oddziału Chirurgii, tel. 612245353, że wynik dotarł do Szpitala). Wynik należy skonsultować z lekarzem.

Zabieg wykonywany jest ze wskazań nagłych. W powłokach brzusznych wykonuje się 3 otwory (5-10 mm), przez które wprowadza się kamerę i narzędzia potrzebne do wykonania zabiegu. Wyrostek zostaje wycięty i usunięty przez jedno z nacięć. Po zabiegu zostają jedynie 3 niewielkie blizny w miejscu nacięcia. W większości wypadków zabieg udaje się wykonać laparoskopowo, jednak czasami konieczna jest konwersja do techniki klasycznej. Znieczulenie: ogólne. Średni czas trwania zabiegu: 30-60 min. Wskazania do zabiegu: zapalenie wyrostka robaczkowego.
Średnia czas pobytu w szpitalu: 3-4 dni. Dzień zabiegu: Zabieg wykonywany jest ze wskazań nagłych. Po wykonaniu badań diagnostycznych pacjent operowany jest w dniu przyjęcia.
Dzień po zabiegu: Rano pacjent może powoli wstać z łóżka (pierwsze wstawanie powinno odbywać się w obecności osób trzecich).
Drugi dzień po zabiegu: W większości przypadków pacjent zostaje w szpitalu w celu kontroli jego stanu do drugiego dnia po operacji (czasem dzień dłużej). Przed wypisem pacjent jest badany przez lekarza i ma zmieniony opatrunek. Na karcie informacyjnej znajduje się opis wykonanego leczenia, wyniki badań, opis operacji oraz zalecenia co do dalszego postępowania.
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie: Po wyjściu ze szpitala pacjent samodzielnie zmienia opatrunki co 1-2 dni. Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. Po ok. 7 dniach od wyjścia ze szpitala pacjent udaje się na wizytę do poradni chirurgicznej, podczas której chirurg ocenia stan pacjenta oraz stan gojenia się rany i usuwa szwy.

Z zasady zabieg wykonuje się techniką laparoskopową, wyjątkiem mogą być sytuacje, gdy wcześniej wykonywano operacje chirurgiczne w obrębie jamy brzusznej. W nadbrzuszu zakłada się 4-5 trokarów o średnicy 5-10 mm. Przez jeden z nich wprowadza się kamerę. Wydziela się wpust żołądka, odsłania tzw. odnogi przepony, które w tym wypadku są zwykle mocno rozluźnione i rozsunięte. Przy pomocy niewchłanialnych szwów zbliżamy odnogi, zmniejszając odpowiednio rozwór przepony, tj. otwór pomiędzy klatką piersiową a jamą brzuszną. W górnej części żołądka z tzw. części wpustowej formujemy zastawkę zapobiegającą wstecznemu zarzucaniu treści pokarmowej. Polega to na owinięciu dolnej części przełyku przez górną część żołądka. Zabieg kończy likwidacja odmy, wyjęcie trokarów i założenie kilku szwów na skórę.
Kwalifikacje do zabiegu: poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 11-14 w Izbie Przyjęć Chirurgicznej, na podstawie skierowania do szpitala na oddział chirurgiczny z rozpoznaniem zarzucania żołądkowo-przełykowego (tzw. GERD). Skierowanie powinno być wystawione przez chirurga lub gastroenterologa. Podstawą kwalifikacji jest posiadanie odpowiednich badań potwierdzających rozpoznanie i pozwalających zaplanować zabieg. Dokumentacja medyczna musi zawierać gastroskopię, pH-metrię i manometrię przełyku oraz RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Wskazania do zabiegu: refluks żołądkowo-przełykowy GERD.
Rodzaj znieczulenia: ogólne.
Średni czas trwania zabiegu: 90-120 min.
Średnia długość pobytu w szpitalu: 5 dni.
Dzień przed zabiegiem: Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację.
Dzień zabiegu: Zabieg wykonywany jest w godzinach rannych lub przedpołudniowych
według ustalonego wcześniej planu. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest z bloku
operacyjnego na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany.
Dzień po zabiegu: Rano pacjent może powoli wstać z łóżka (pierwsze wstawanie powinno
odbywać się w obecności osób trzecich).
Dalszy pobyt: Pacjent zostaje na oddziale ok. 2-3 dni po zabiegu celem obserwacji. Jeśli po
tym czasie stan pacjenta jest dobry, zostaje wypisany do domu. Otrzymuje kartę informacyjną
z opisem wykonanej operacji, wynikami badań, odpowiednimi skierowaniami i zaleceniami
co do dalszego postępowania.
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody
pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie: Przez okres do 7 dni po zabiegu należy przyjmować pokarmy płynne
lub półpłynne (częściej i w mniejszych ilościach). Należy wstrzymać się od przyjmowania
napojów gazowanych. Później stopniowo należy przechodzić na dietę normalną. Po wypisie
w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki
przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. Wizyta
kontrolna i zdjęcie szwów w poradni chirurgicznej 8-10 dni po zabiegu. Po około 4-6
tygodniach wizyta kontrolna u lekarza kierującego do zabiegu.

Z zasady zabieg wykonuje się techniką laparoskopową, wyjątkiem mogą być przepukliny nawrotowe lub wcześniejsze operacje chirurgiczne jamy brzusznej. W nadbrzuszu zakłada się 4-5 trokarów o średnicach 5-10 mm. Przez jeden z nich wprowadza się kamerę. Przemieszczony do klatki piersiowej żołądek odprowadza się do jamy brzusznej, uwalniając okoliczne zrosty. Wydziela się wpust żołądka, odsłania tzw. odnogi przepony, które w tym wypadku są zwykle mocno rozluźnione i rozsunięte. Przy pomocy niewchłanialnych szwów zbliżamy odnogi, zmniejszając odpowiednio rozwór przepony, tj. otwór pomiędzy klatką piersiową a jamą brzuszną. W górnej części żołądka z tzw. części wpustowej formujemy zastawkę zapobiegającą wstecznemu zarzucaniu treści pokarmowej. Polega to na owinięciu dolnej części przełyku przez górną część żołądka. Zabieg kończy likwidacja odmy, wyjęcie trokarów i założenie szwów na skórę.
Kwalifikacje do zabiegu: poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 11-14 w Izbie Przyjęć Chirurgicznej, na podstawie skierowania do szpitala na oddział chirurgiczny z rozpoznaniem/podejrzeniem przepukliny rozworu przełykowego. Skierowanie powinno być wystawione przez chirurga lub gastroenterologa. Podstawą kwalifikacji jest posiadanie odpowiednich badań potwierdzających rozpoznanie i pozwalających zaplanować zabieg. Dokumentacja musi zawierać co najmniej gastroskopię i RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Wskazania do zabiegu: przepuklina rozworu przełykowego.
Rodzaj znieczulenia: ogólne.
Średni czas trwania zabiegu: 90-150 min.
Średnia długość pobytu w szpitalu: 5 dni.
Dzień przed zabiegiem: Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, może być wykonany w dniu przyjęcia. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację.
Dzień zabiegu: Zabieg wykonywany jest w godzinach rannych lub przedpołudniowych według ustalonego wcześniej planu. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest z bloku operacyjnego na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany.
Dzień po zabiegu: Rano pacjent może powoli wstać z łóżka (pierwsze wstawanie powinno odbywać się w obecności osób trzecich).
Dalszy pobyt: Pacjent zostaje na oddziale ok. 2-3 dni po zabiegu celem obserwacji. Jeśli po tym czasie stan pacjenta jest dobry, zostaje wypisany do domu. Otrzymuje kartę informacyjną z opisem wykonanej operacji, wynikami badań, odpowiednimi skierowaniami i zaleceniami co do dalszego postępowania.
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie: Przez okres do 7 dni po zabiegu należy przyjmować pokarmy płynne lub półpłynne (częściej i w mniejszych ilościach). Należy wstrzymać się od przyjmowania napojów gazowanych. Później stopniowo należy przechodzić na dietę normalną. Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. Wizyta kontrolna i zdjęcie szwów w poradni chirurgicznej 8-10 dni po zabiegu. Po około 4-6 tygodniach wizyta kontrolna u lekarza kierującego do zabiegu.

Operacja wykonywana jest techniką laparoskopową. Nadnercze jest narządem parzystym i znajduje się nad górnym biegunem prawej i lewej nerki. Do jamy brzusznej w okolicy podżebrowej zakładamy 4 troakary – 2 o średnicy 5 mm i 2 o średnicy 10 mm. Chirurg rozsuwa odpowiednie narządy (po stronie lewej – jelita, śledzionę i trzustkę, po stronie prawej – wątrobę) i dociera do nadnercza. Kolejnym etapem zabiegu jest zaklipsowanie i odcięcie naczyń nadnerczowych, a następnie wycięcie całego nadnercza. Cały wycięty w trakcie zabiegu materiał tkankowy wysyłany jest do badania histopatologicznego.
Kwalifikacje do zabiegu: kwalifikacja przez chirurga operującego na podstawie skierowania od endokrynologa po umówieniu terminu wizyty w sekretariacie Oddziału Chirurgii. W czasie wizyty konieczne posiadanie aktualnego wyniku badania obrazowego – tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny (opis i płyta z badania) – oraz wyniki badań hormonalnych nadnerczy.
Wskazania do zabiegu: guz nadnercza.
Rodzaj znieczulenia: ogólne.
Średni czas trwania zabiegu: 120-150 min.
Średnia długość pobytu w szpitalu: 4-5 dni.
Dzień przyjęcia: Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia.
Dzień zabiegu: Zabieg wykonywany jest w godzinach rannych lub przedpołudniowych według ustalonego wcześniej planu. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest z bloku operacyjnego na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany.
Dzień po zabiegu: Rano, dzień po zabiegu pacjent może powoli, niegwałtownie wstać z łóżka (pierwsze wstawanie powinno odbywać się w obecności osób trzecich).
Dalszy pobyt: Pacjent zostaje na oddziale ok. 2-3 dni po zabiegu celem obserwacji. Jeśli po tym czasie stan pacjenta jest dobry, zostaje wypisany do domu. Otrzymuje kartę informacyjną z opisem wykonanej operacji, wynikami badań, odpowiednimi skierowaniami i zaleceniami co do dalszego postępowania.
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie: Wizyta kontrolna i zdjęcie szwów ok. 8-10 dni po zabiegu. Uzupełniające pobieranie hormonów nadnerczowych przez okres ok. 2 tygodni. Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. Po zabiegu (ok. 14 dni roboczych) pacjent powinien zgłosić się po wynik badania histopatologicznego (po telefonicznym potwierdzeniu w Sekretariacie Oddziału Chirurgii, tel. 612245353, że wynik dotarł do Szpitala). Wynik należy skonsultować z lekarzem.

Chirurg wykonuje 3-4 nacięcia o szerokości 5-10 mm pozwalające wprowadzić do jamy brzusznej kamerę i narzędzia chirurgiczne. Następnie lokalizuje i usuwa zmiany ogniskowe w wątrobie, zachowując odpowiedni margines zdrowych tkanek. Usunięte tkanki zostają przekazane do badania histopatologicznego celem oceny rodzaju zmian i doszczętności resekcji. Przez jedno z nacięć wyprowadzony jest dren do odprowadzenia płynów z operowanej okolicy Zabieg kończy zeszycie wykonanych nacięć.
Kwalifikacje: Do kwalifikacji niezbędne jest aktualne badanie obrazowe – tomografia lub rezonans magnetyczny wątroby (płyta i opis). Na kwalifikację umówić należy się przez Sekretariat Oddziału Chirurgii (tel. 612245353; sekretariat.chirurgia@raszeja.poznan.pl).
Znieczulenie: ogólne.
Średni czas trwania zabiegu: 120-240 min.
Wskazania do zabiegu: przerzuty nowotworu jelita grubego (i innych nowotworów) do wątroby; rak wątrobowokomórkowy; niektóre zmiany o charakterze łagodnym.
Średnia długość pobytu w szpitalu: 5-6 dni.
Dzień przyjęcia: Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia.
Dzień zabiegu: Bezpośrednio przed zabiegiem pacjent powinien wykonać szczególnie dokładną toaletę i strzygarką usunąć owłosienie samemu lub z pomocą pielęgniarki z okolicy miejsca operowanego. Usuwania owłosienia nie powinno wykonywać się zbyt wcześnie, aby nie doszło do nadkażenia skóry i rozwoju bakterii w miejscach drobnych uszkodzeń. Zabieg wykonywany jest w godzinach rannych lub przedpołudniowych według ustalonego wcześniej planu. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest z bloku operacyjnego na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany. Następnego dnia rano pacjent przenoszony jest na salę chorych.
Dzień po zabiegu: Rano pacjent może powoli wstać z łóżka (pierwsze wstawanie powinno odbywać się w obecności osób trzecich).
Dalszy pobyt w szpitalu: Pacjent pozostaje w szpitalu celem dalszej obserwacji przez około 5-8 dni. Po kilku dniach usuwany jest dren.
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie: Po wyjściu ze szpitala pacjent samodzielnie zmienia opatrunki co 1-2 dni. Po ok. 7 dniach pacjent udaje się na wizytę do poradni chirurgicznej, podczas której chirurg ocenia stan pacjenta oraz stan gojenia się rany i usuwa szwy. Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. Po zabiegu (ok. 14 dni roboczych) pacjent powinien zgłosić się po wynik badania histopatologicznego (po telefonicznym potwierdzeniu w Sekretariacie Oddziału Chirurgii, tel. 612245353, że wynik dotarł do Szpitala). Wynik należy skonsultować z lekarzem.

Zabieg wykonywany jest w przypadku rozpoznania tzw. torbieli prostej wątroby (po wykluczeniu torbieli pochodzenia bąblowcowego). Zabieg wykonuje się techniką laparoskopową, używając jednego nacięcia 10 mm dla wprowadzenia kamery i dwóch dodatkowych nacięć 10 mm i 5 mm dla wprowadzenia narzędzi operacyjnych. Chirurg wycina tzw. wolną część ściany torbieli, pozostawiając część torbieli związaną z miąższem Wyciętą ścianę przekazuje się do badania histopatologicznego.
Znieczulenie: ogólne.
Wskazania do zabiegu: duże torbiele o średnicy powyżej 80 mm, które jednocześnie dają objawy uciskowe na sąsiednie narządy.
Kwalifikacje: Do zabiegu kwalifikuje chirurg wykonujący zabieg, podstawą jest posiadanie aktualnego wyniku badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego (opis i płyta). Na kwalifikację umówić należy się przez Sekretariat Oddziału Chirurgii (tel. 612245353; sekretariat.chirurgia@raszeja.poznan.pl).
Średni czas trwania zabiegu: 60 min.
Średnia czas pobytu w szpitalu: 3-4 dni.
Dzień przyjęcia: Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia.
Dzień zabiegu: Zabieg wykonywany jest w godzinach rannych lub przedpołudniowych według ustalonego wcześniej planu. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest z bloku operacyjnego na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany.
Dzień po zabiegu: Rano, dzień po zabiegu pacjent może powoli, niegwałtownie wstać z łóżka (pierwsze wstawanie powinno odbywać się w obecności osób trzecich). Jeżeli stan pacjenta jest bardzo dobry, może być wypisany już dzień po zabiegu.
Drugi dzień po zabiegu: W większości wypadków pacjent zostaje w szpitalu w celu kontroli jego stanu do drugiego dnia po operacji. Przed wypisem pacjent jest badany przez lekarza i ma zmieniony opatrunek. Na karcie informacyjnej znajduje się opis wykonanego leczenia, wyniki badań, opis operacji oraz zalecenia co do dalszego postępowania
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie: Pacjent samodzielnie zmienia opatrunki co 1-2 dni. Po ok. 7 dniach pacjent udaje się na wizytę do poradni chirurgicznej, podczas której chirurg ocenia stan pacjenta oraz stan gojenia się rany i usuwa szwy. Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. Po zabiegu (ok. 14 dni roboczych) pacjent powinien zgłosić się po wynik badania histopatologicznego (po telefonicznym potwierdzeniu w Sekretariacie Oddziału Chirurgii, tel. 612245353, że wynik dotarł do Szpitala). Wynik należy skonsultować z lekarzem.

Chirurg wykonuje 3 nacięcia: jedno 10 mm dla wprowadzenia kamery i dwa dodatkowe (10 mm i 5 mm) dla wprowadzenia narzędzi operacyjnych. Po uwidocznieniu torbieli wycina się tzw. wolną część ściany torbieli, pozostawiając część torbieli związaną z miąższem śledziony. Wyciętą ścianę przekazuje się do badania histopatologicznego. Tak wykonany zabieg pozwala na zaoszczędzenie i pozostawienie funkcjonującej śledziony. Wyjątkiem są sytuacje, gdy wcześniej podjęto decyzję o usunięciu całej śledziony lub gdy w czasie zabiegu pojawiły się okoliczności uzasadniające jej usunięcie.
Znieczulenie: ogólne.
Wskazania do zabiegu: duże torbiele śledziony.
Kwalifikacje: Do zabiegu kwalifikuje chirurg wykonujący zabieg, podstawą jest posiadanie aktualnego wyniku badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego (opis i płyta). Na kwalifikację umówić należy się przez Sekretariat Oddziału Chirurgii (tel. 612245353; sekretariat.chirurgia@raszeja.poznan.pl).
Średni czas trwania zabiegu: 60-120 min.
Średnia czas pobytu w szpitalu: 3-4 dni.
Dzień przyjęcia: Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia.
Dzień zabiegu: Zabieg wykonywany jest w godzinach rannych lub przedpołudniowych według ustalonego wcześniej planu. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest z bloku operacyjnego na salę pooperacyjną, na której jego stan jest szczegółowo monitorowany.
Dzień po zabiegu: Rano, dzień po zabiegu pacjent może wstawać z łóżka (pierwsze wstawanie powinno odbywać się w obecności osób trzecich).
Drugi dzień po zabiegu: W większości wypadków pacjent zostaje w szpitalu w celu kontroli jego stanu do drugiego dnia po operacji. Przed wypisem pacjent jest badany przez lekarza i ma zmieniony opatrunek. Na karcie informacyjnej znajduje się opis wykonanego leczenia, wyniki badań, opis operacji oraz zalecenia co do dalszego postępowania
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie: Pacjent samodzielnie zmienia opatrunki co 1-2 dni. Po ok. 7 dniach pacjent udaje się na wizytę do poradni chirurgicznej, podczas której chirurg ocenia stan pacjenta oraz stan gojenia się rany i usuwa szwy. Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. Po zabiegu (ok. 14 dni roboczych) pacjent powinien zgłosić się po wynik badania histopatologicznego (po telefonicznym potwierdzeniu w Sekretariacie Oddziału Chirurgii, tel. 612245353, że wynik dotarł do Szpitala). Wynik należy skonsultować z lekarzem.

Pod kontrolą USG przezskórnie (bez nacinania powłok brzusznych) do guza wprowadzana jest igła-elektroda o średnicy ok. 1,5 mm. Temperatura generowana przez elektrodę niszczy guz wraz z niewielkim marginesem okolicznych tkanek. Po zabiegu wyjmuje się elektrodę, a miejsce wkłucia zostaje zaopatrzone. Podczas jednego zabiegu zniszczyć można maksymalnie 4- 6 zmian.
Kwalifikacja: Do kwalifikacji niezbędne jest aktualne badanie obrazowe – tomografia lub rezonans magnetyczny wątroby (płyta i opis). Na kwalifikację umówić należy się przez Sekretariat Oddziału Chirurgii (tel. 612245353; sekretariat.chirurgia@raszeja.poznan.pl).
Znieczulenie: ogólne.
Średni czas trwania zabiegu: 60 min.
Wskazania do zabiegu: przerzuty nowotworu jelita grubego (i innych nowotworów) do wątroby; rak wątrobowokomórkowy.
Średnia długość pobytu w szpitalu: 4 dni.
Dzień przyjęcia: Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia.
Dzień zabiegu: Bezpośrednio przed zabiegiem pacjent powinien wykonać szczególnie dokładną toaletę i strzygarką usunąć owłosienie samemu lub z pomocą pielęgniarki z okolicy miejsca operowanego (nadbrzusze, od pępka w górę). Usuwanie owłosienia nie powinno wykonywać się zbyt wcześnie, aby nie doszło do nadkażenia skóry i rozwoju bakterii w miejscach drobnych uszkodzeń. Zabieg wykonywany jest w godzinach rannych lub przedpołudniowych według ustalonego wcześniej planu. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest z bloku operacyjnego na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany. Następnego dnia rano pacjent przenoszony jest na salę chorych.
Dzień po zabiegu: Rano pacjent może powoli wstać z łóżka (pierwsze wstawanie powinno odbywać się w obecności osób trzecich).
Dalszy pobyt: Pacjent zostaje na oddziale przeważnie na 2 dni kolejne dni celem obserwacji. W czwartym dniu pobytu, po konsultacji z lekarzem pacjent jest wypisywany do domu. Na karcie informacyjnej znajduje się opis wykonanego leczenia, wyniki badań, opis operacji oraz zalecenia co do dalszego postępowania.
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie: Kontrolne badanie obrazowe (tomografia, rezonans magnetyczny lub USG) 3-4 tygodnie po zabiegu.

Wskazaniem do zabiegu są zwężenia dróg żółciowych, które nie mogą być leczone z dostępu endoskopowego. Lekarz nakłuwa przez skórę przestrzeń międzyżebrową po stronie prawej na wysokości wątroby i wprowadza prowadnik, a następnie cewnik do poszerzonych wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. Przez cewnik podawany jest kontrast, co pozwala zobrazować na ekranie monitora drogi żółciowe. Po ustaleniu rozpoznania przez miejsce zwężenia do dwunastnicy przeprowadzana jest proteza, która zapewnia odpływ żółci. Zewnętrzny dren pozostawia się wówczas tylko czasowo jako zabezpieczenie. Zdarza się, że nie udaje się pokonać zwężenia, wówczas zewnętrzny dren pozostawia się na stałe w poszerzonych drogach żółciowych i to on odprowadza żółć z wątroby na zewnątrz, zabezpieczając przed żółtaczką. W czasie wykonywania zabiegu wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie i stosowane są procedury i osłony ochronne mające na celu zminimalizowanie ekspozycji na promieniowanie. Każdorazowo dawka promieniowania jest mierzona i analizowana. Wskazania do zabiegu: Brak dostępu endoskopowego do części zstępującej dwunastnicy i do brodawki Vatera – pacjenci ze zwężeniem światła żołądka lub opuszki dwunastnicy, po wycięciu żołądka oraz po zespoleniach żołądkowo-jelitowych i przewodowo-jelitowych na tzw. pętli Roux-en-Y. Możliwe powikłania: krwawienie, zaciek żółciowy do jamy otrzewnej, infekcje dróg żółciowych, niedrożność drenu, wysunięcie lub wypadnięcie drenu.
Kwalifikacje: sekretariat Oddziału Chirurgii, I piętro (tel. 612245323), w środy w godzinach 10:00-12:30 po telefonicznym albo osobistym ustaleniu terminu konsultacji.
Znieczulenie: ogólne lub miejscowe. Średni czas trwania zabiegu: 40 min.
Średnia czas pobytu w szpitalu: 2-3 dni.
Dzień przyjęcia: Pacjent zgłasza się do szpitala na czczo, z dotychczasową dokumentacją medyczną. Leki przyjmowane na stałe przez pacjenta podawane są dopiero po przyjęciu na oddział. W dniu przyjęcia wykonywane są podstawowe badania laboratoryjne krwi, EKG, u niektórych pacjentów RTG klatki piersiowej. Zabieg wykonywany jest w dniu przyjęcia lub dnia następnego, o czym informuje lekarz po ocenie wykonanych badań. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację.
Po zabiegu: Pacjent pozostaje na czczo do następnego dnia. O godz. 20.00 w dniu zabiegu pobierana jest krew do oznaczenia stężenia amylazy.
Dzień po zabiegu: O godz. 6.00 w pierwszym dniu po zabiegu kolejny raz pobierana jest krew do oznaczenia stężenia amylazy. Do czasu otrzymania wyniku i oceny stanu pacjenta przez lekarza, pacjent pozostaje na czczo. W zależności od rodzaju przebiegu zabiegu i rozpoznania lekarz decyduje o zwolnieniu pacjenta z oddziału lub potrzebie dalszego pobytu na oddziale.
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.

Wybrane zabiegi chirurgii klasycznej

Określony odcinek przewodu pokarmowego, jeśli jest zmieniony chorobowo i kwalifikuje się do leczenia zabiegowego, może być poddany resekcji (wycięciu) lub innej procedurze zabiegowej. Zakres zabiegu i sposób jego przeprowadzenia zależy od rodzaju choroby i jest indywidualnie ustalany z pacjentem podczas kwalifikacji.
Kwalifikacje: poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 11-14 w Izbie Przyjęć Chirurgicznej, na podstawie skierowania do szpitala na oddział chirurgiczny.
Znieczulenie: ogólne.
Średni czas trwania zabiegu: 60-180 min.
Wskazania do zabiegu: zmiany nowotworowe, zapalne przewodu pokarmowego.
Średnia długość pobytu w szpitalu: 5-8 dni.
Dzień przyjęcia: Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Wyjątkiem są tu zabiegi na jelicie grubym, gdzie wymagane jest przygotowanie jelita podobnie jak do zabiegu kolonoskopii. Polega to na podaniu w godzinach popołudniowych preparatu oczyszczającego jelito ze stolca.
Dzień zabiegu: Bezpośrednio przed zabiegiem pacjent powinien wykonać szczególnie dokładną toaletę i strzygarką usunąć owłosienie samemu lub z pomocą pielęgniarki z okolicy miejsca operowanego – w tym przypadku dotyczy to całej przedniej powierzchni jamy brzusznej. Usuwania owłosienia nie powinno wykonywać się zbyt wcześnie, aby nie doszło do nadkażenia skóry i rozwoju bakterii w miejscach drobnych uszkodzeń. Zabieg operacyjny wykonywany jest w godzinach rannych lub przedpołudniowych w zależności od ustalonego wcześniej planu. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest z bloku operacyjnego na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany. Następnego dnia rano pacjent przenoszony jest na salę chorych oddziału.
Dzień po zabiegu: Rano pacjent może powoli wstać z łóżka (pierwsze wstawanie powinno odbywać się w obecności osób trzecich).
Dalszy pobyt w szpitalu: Pacjent pozostaje w szpitalu celem tzw. leczenia pooperacyjnego i obserwacji. Długość pobytu zależna jest od rozległości operacji i stanu pacjenta.
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie: Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. Do czasu całkowitego wygojenia się rany zwykle potrzebne są jeszcze
kilkudniowe samodzielne zmiany opatrunków oraz zdjęcie szwów w wybranej poradni chirurgicznej. Jeżeli podczas zabiegu pobrane zostały wycinki do badania histopatologicznego, pacjent (po ok. 14 dni roboczych) powinien zgłosić się po jego wynik (po telefonicznym potwierdzeniu w Sekretariacie Oddziału Chirurgii, tel. 612245353, że wynik dotarł do Szpitala). Wynik należy zawsze skonsultować z lekarzem. Inne możliwe zalecenia wynikają z indywidualnej sytuacji pacjenta związanej z konkretnym rozpoznaniem

Wstęp
Chirurg wykonuje cięcie pod łukami żebrowymi, aby uzyskać optymalny dostęp do wątroby, następnie lokalizuje i usuwa zmiany ogniskowe w wątrobie, zachowując odpowiedni margines zdrowych tkanek. Usunięte tkanki zostają przekazane do badania histopatologicznego celem oceny rodzaju zmian i doszczętności resekcji. W jamie brzusznej pozostawiony zostaje dren, do odprowadzenia płynów z operowanej okolicy. Chirurg zamyka jamę brzuszną, zszywając powłoki i zamykając nacięcie skórne za pomocą specjalnych klamerek. W niektórych przypadkach przy korzystnym położeniu zmian możliwe jest ich wycięcie techniką laparoskopową.
Kwalifikacje: Do kwalifikacji niezbędne jest aktualne badanie obrazowe – tomografia lub rezonans magnetyczny wątroby (płyta i opis). Na kwalifikację umówić należy się przez Sekretariat Oddziału Chirurgii (tel. 612245353; sekretariat.chirurgia@raszeja.poznan.pl).
Znieczulenie: Ogólne.
Średni czas trwania zabiegu: 120-240 minut
Wskazania do zabiegu: Przerzuty nowotworu jelita grubego (i innych nowotworów) do wątroby; rak wątrobowokomórkowy; niektóre zmiany o charakterze łagodnym.
Średnia długość pobytu w szpitalu: 7-10 dni.
Dzień przyjęcia: Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia.
Dzień zabiegu: Bezpośrednio przed zabiegiem pacjent powinien wykonać szczególnie dokładną toaletę i strzygarką usunąć owłosienie samemu lub z pomocą pielęgniarki z okolicy miejsca operowanego. Usuwanie owłosienia nie powinno wykonywać się zbyt wcześnie, aby nie doszło do nadkażenia skóry i rozwoju bakterii w miejscach drobnych uszkodzeń. Zabieg wykonywany jest w godzinach rannych lub przedpołudniowych według ustalonego wcześniej planu. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest z bloku operacyjnego na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany. Następnego dnia rano pacjent przenoszony jest na salę chorych.
Dzień po zabiegu: Rano pacjent może powoli wstać z łóżka (pierwsze wstawanie powinno odbywać się w obecności osób trzecich).
Dalszy pobyt w szpitalu: Pacjent pozostaje w szpitalu celem dalszej obserwacji przez około 5-8 dni. Po kilku dniach usuwany jest dren.
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie: Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. Po około 8-12 dniach po operacji pacjent udaje się do poradni chirurgicznej celem kontroli, chirurg usuwa szwy lub klamerki. Po zabiegu (ok. 14 dni roboczych) pacjent powinien zgłosić się po wynik badania histopatologicznego (po telefonicznym potwierdzeniu w Sekretariacie Oddziału Chirurgii, tel. 612245353, że wynik dotarł do Szpitala). Wynik należy skonsultować z lekarzem.

Wstęp
Jest to jedna z najbardziej skomplikowanych operacji chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej. Chirurg wykonuje cięcie środkowe górne lub poprzeczne łukowate równolegle do łuków żebrowych. Następnie ocenia możliwość resekcji guza. Jeżeli resekcja jest możliwa, usunięta zostaje głowa i część trzonu trzustki wraz z fragmentem dwunastnicy oraz pęcherzykiem żółciowym. Pozostała część trzustki zostaje zespolona z jelitem cienkim. Dodatkowo konieczne jest zespolenie żołądka z jelitem cienkim oraz przewodu żółciowego z jelitem cienkim. W okolicy resekcji i wykonanych zespoleń pozostawia się 1 lub 2 dreny do odprowadzenia resztek żółci, soku trzustkowego i krwi. Zabieg kończy zeszycie powięzi szwami wchłanialnymi oraz założenie klamerek chirurgicznych na skórę.
Kwalifikacje: Na kwalifikację należy umówić się przez Sekretariat Oddziału Chirurgii (tel. 612245353; sekretariat.chirurgia@raszeja.poznan.pl). Decyzję o kwalifikacji podejmuje chirurg, który będzie przeprowadzał zabieg. Dla podjęcia takiej decyzji konieczne jest aktualne badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego jamy brzusznej (płyta i opis). Wskazana jest także ocena guza w badaniu endoultrasonograficznym (EUS) z ewentualną biopsją.
Znieczulenie: Ogólne.
Średni czas trwania zabiegu: 200-300 minut
Wskazania do zabiegu: Nowotwór głowy trzustki, nowotwór brodawki Vatera.
Średnia długość pobytu w szpitalu: 10-12 dni.
Dzień przyjęcia: Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia.
Dzień zabiegu: Zabieg wykonywany jest według ustalonego wcześniej planu operacyjnego, w godzinach rannych. Po wykonaniu zabiegu i wybudzeniu pacjent przekazywany jest na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany. Następnego dnia rano pacjent przenoszony jest na salę chorych.
Dzień po zabiegu: Rano, dzień po zabiegu pacjent może wstać z łóżka i rozpocząć ostrożne chodzenie. Wskazane jest, aby pierwsze wstawanie po zabiegu odbywało się w obecności osób trzecich.
Dalszy pobyt: W czasie kolejnych dni pooperacyjnych wykonuje się podstawowe badania laboratoryjne, zmienia się opatrunki i obserwuje gojenie się rany. W zależności od ilości wyprowadzanej treści wysuwa i wyciąga się założone do jamy brzusznej dreny. Po zabiegu, z uwagi na konieczność wygojenia zespoleń jelitowych, wprowadzanie odżywienia odbywa się stopniowo w ciągu kilku dni i jest każdorazowo ustalane indywidualnie przez chirurga, który wykonał zabieg. W celu wspomagania procesu powrotu do zdrowia i dostarczenia niezbędnej ilości kalorii możliwe jest również wprowadzenie żywienia pozajelitowego.
Wypis ze szpitala: Po ok. 8-10 dniach po operacji, jeśli stan ogólny jest dobry, pacjent wypisywany jest do domu. Pacjent otrzymuje kartę informacyjną z opisem wykonanej operacji, wynikami badań, odpowiednimi skierowaniami i zaleceniami co do dalszego postępowania.
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie: Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. Jeżeli szwy nie zostały zdjęte w trakcie pobytu, pacjent powinien zgłosić się w terminie wskazanym przez lekarza do poradni chirurgicznej cele ich usunięcia. Po zabiegu (ok. 14 dni roboczych) pacjent powinien zgłosić się po wynik badania histopatologicznego (po telefonicznym potwierdzeniu w Sekretariacie Oddziału Chirurgii, tel. 612245353, że wynik dotarł do Szpitala). Wynik należy skonsultować z lekarzem.

Wstęp
Na szyi, ok. 2 cm nad mostkiem wykonuje się poprzeczne cięcie od długości ok 5-10 cm, dostosowane do wielkości tarczycy. Cięcie obejmuje skórę i mięsień cienki podskórny, tzw. platysmę. Umożliwia to odpowiedni dostęp do operowanego narządu. W czasie zabiegu usuwa się jeden lub oba płaty tarczycy w zależności od rodzaju i rozmieszczenia zmian. Decyzja o zakresie resekcji podejmowana jest zwykle przed operacją. W loży po usuniętej tarczycy często pozostawia się dren dla usunięcia resztek płynów. Na zakończenie zabiegu przecięte skóra i platysma zostają zszyte (platysma niewidocznymi na zewnątrz drobnymi szwami wchłanialnymi, skóra szwami widocznymi, przeznaczonymi do zdjęcia po zabiegu). Cały wycięty w trakcie zabiegu materiał tkankowy wysyłany jest do badania histopatologicznego.
Kwalifikacje: Poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 11-14 w Izbie Przyjęć Chirurgicznej. Podstawa kwalifikacji – skierowanie do zabiegu od lekarza endokrynologa i posiadanie wyniku badania USG tarczycy oraz aktualnych poziomów hormonów tarczycy. Tarczycę operuje się w tzw. eutyreozie, czyli przy prawidłowych poziomach hormonów TSH, T3 i T4.
Znieczulenie: Ogólne.
Średni czas trwania zabiegu: 60-90 minut
Wskazania do zabiegu: Wole guzowate, guzki tarczycy podejrzewane o proces nowotworowy, nadczynność tarczycy, zapalenie tarczycy powodujące objawy ucisku na tchawicę.
Średnia długość pobytu w szpitalu: 4 dni.
Dzień przyjęcia: Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia.
Dzień zabiegu: Zabieg wykonywany jest według ustalonego wcześniej planu operacyjnego, najczęściej w godzinach rannych lub przedpołudniowych. Należy strzygarką usunąć owłosienie samemu lub z pomocą pielęgniarki z okolicy miejsca operowanego. Usuwania owłosienia nie powinno wykonywać się zbyt wcześnie, aby nie doszło do nadkażenia skóry i rozwoju bakterii w miejscach drobnych uszkodzeń. Po wykonaniu zabiegu i wybudzeniu pacjent przekazywany jest na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany. Wieczorem w dniu zabiegu lub następnego dnia rano pacjent przenoszony jest na salę chorych.
Dzień po zabiegu: Rano, dzień po zabiegu pacjent, powstrzymując się od gwałtownych ruchów może wstać z łóżka i rozpocząć ostrożne chodzenie. Wskazane jest, aby pierwsze wstawanie po zabiegu odbywało się w obecności osób trzecich. W pierwszym dniu po zabiegu usuwany jest dren.
Drugi dzień po zabiegu: W większości wypadków pacjent zostaje w szpitalu na obserwacji jeszcze przez jeden dzień. Jeśli stan ogólny pacjenta jest dobry jest wypisywany 2 dzień po operacji. Na karcie informacyjnej znajduje się opis wykonanego leczenia, wyniki badań, opis operacji oraz zalecenia co do dalszego postępowania.
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie: Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. Jeżeli szwy nie zostały zdjęte w trakcie pobytu, należy we wskazanym przez chirurga momencie zgłosić się do poradni chirurgicznej celem ich zdjęcia. Po zabiegu (ok. 14 dni roboczych) pacjent powinien zgłosić się po wynik badania histopatologicznego (po telefonicznym potwierdzeniu w Sekretariacie Oddziału Chirurgii, tel. 612245353, że wynik dotarł do Szpitala). Wynik należy skonsultować z lekarzem.

Wstęp
Przepuklina pojawia się, gdy fragment jelita lub inne narządy umiejscowione w jamie brzusznej wydostają się pod skórno-tłuszczową część powłok brzusznych. Celem zabiegu jest odprowadzenie przepukliny (z tzw. workiem przepuklinowym) z powrotem w obręb jamy brzusznej i wzmocnienie uszkodzonego miejsca, by nie dochodziło do nawrotów.
Chirurg wykonuje cięcie w pachwinie o długości ok. 7-8 cm, znajduje worek przepuklinowy i odprowadza go wraz z zawartością do jamy brzusznej. Otwór, przez który worek przepuklinowy wydostał się na zewnątrz, zamyka się i zabezpiecza, przyszywając do powięzi tej okolicy odpowiednio dopasowaną siatkę propylenową. Zabieg kończy zeszycie rozciętej powięzi i skóry.
Kwalifikacje: Poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 11-14 w Izbie Przyjęć Chirurgicznej, na podstawie skierowania do szpitala na oddział chirurgiczny z rozpoznaniem/podejrzeniem przepukliny.
Znieczulenie: Zewnątrzoponowe, ogólne lub (w szczególnych przypadkach) miejscowe.
Średni czas trwania zabiegu: 30-60 minut
Wskazania do zabiegu: Przepuklina pachwinowa.
Średni czas pobytu w szpitalu: 3 dni.
Dzień przyjęcia: Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia.
Dzień zabiegu: Bezpośrednio przed zabiegiem pacjent powinien wykonać szczególnie dokładną toaletę istrzygarką usunąć owłosienie samemu lub z pomocą pielęgniarki z okolicy miejsca operowanego. Usuwanie owłosienia nie powinno wykonywać się zbyt wcześnie, aby nie doszło do nadkażenia skóry i rozwoju bakterii w miejscach drobnych uszkodzeń. Zabieg wykonywany jest w godzinach rannych lub przedpołudniowych według ustalonego wcześniej planu. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest z bloku operacyjnego na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany. Po około 3-4 godzinach po wybudzeniu możliwe jest popijanie wody, a wieczorem po badaniu i decyzji lekarza można spożyć normalny posiłek. W zależności od stanu ogólnego w dniu zabiegu lub następnego dnia rano pacjent przekazywany jest na salę chorych.
Dzień po zabiegu: Rano pacjent może wstać z łóżka i rozpocząć ostrożne chodzenie. Wskazane jest, aby pierwsze wstawanie po zabiegu odbywało się w obecności osób trzecich. Po zmianie opatrunku, konsultacji lekarskiej i stwierdzeniu prawidłowego przebiegu pooperacyjnego pacjent jest wypisywany do domu. Otrzymuje kartę informacyjną z opisem wykonanej operacji, wynikami badań, odpowiednimi skierowaniami i zaleceniami co do dalszego postępowania.
Odwiedziny: W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie: Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. Przez pierwszy tydzień po operacji zaleca się ograniczenie aktywności fizycznej do podstawowych czynności i kontynuację ewentualnej profilaktyki zatorowo-zakrzepowej. Pacjent samodzielnie zmienia opatrunki co 1-2 dni. Jeśli wystąpią niepokojące objawy – silny ból, temperatura, zaczerwienienie – powinien zgłosić się do poradni. Po ok. 8-10 dniach od zabiegu pacjent udaje się na wizytę do poradni chirurgicznej, podczas której chirurg ocenia stan ogólny pacjenta, stan gojenia się rany i usuwa szwy. Powrót do podstawowej aktywności fizycznej następuje po ok. 3 miesiącach, a do pełnej aktywności (w tym do sportu) po ok. 6-9 miesiącach.

Wstęp
Chirurg nacina skórę w okolicy pępka, odnajduje przepuklinę i cofa ją do jamy brzusznej. Następnie zeszywa brzegi powięziowe otworu przepuklinowego. W niektórych przypadkach osłabione powłoki brzuszne dodatkowo wzmacnia się, wszywając siatkę polipropylenową.
Kwalifikacje: Poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 11-14 w Izbie Przyjęć Chirurgicznej, na podstawie skierowania do szpitala na oddział chirurgiczny z rozpoznaniem/podejrzeniem przepukliny.
Znieczulenie: Miejscowe lub ogólne.
Średni czas trwania zabiegu: 15-30 minut
Wskazania do zabiegu: Przepuklina pępkowa.
Średnia długość pobytu w szpitalu: 1-3 dni.
Dzień przyjęcia:
Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia.
Dzień zabiegu:
Bezpośrednio przed zabiegiem pacjent powinien wykonać szczególnie dokładną toaletę i strzygarką usunąć owłosienie samemu lub z pomocą pielęgniarki z okolicy miejsca operowanego. Usuwania owłosienia nie powinno wykonywać się zbyt wcześnie, aby nie doszło do nadkażenia skóry i rozwoju bakterii w miejscach drobnych uszkodzeń. Zabieg wykonywany jest w godzinach rannych lub przedpołudniowych według ustalonego wcześniej planu. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest z bloku operacyjnego na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany. Następnego dnia rano pacjent przenoszony jest na salę chorych.
Dzień po zabiegu:
Rano, dzień po zabiegu pacjent może powoli, niegwałtownie wstać z łóżka (pierwsze wstawanie powinno odbywać się w obecności osób trzecich). Po konsultacji z lekarzem oraz zmianie opatrunku pacjent jest wypisywany do domu. Na karcie informacyjnej znajduje się opis wykonanego leczenia, wyniki badań, opis operacji oraz zalecenia co do dalszego postępowania.
Dalszy pobyt w szpitalu:
Pacjent pozostaje w szpitalu celem dalszej obserwacji przez około 5-8 dni. Po kilku dniach usuwany jest dren.
Odwiedziny:
W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie:
Przez pierwszy tydzień po operacji zaleca się ograniczenie aktywności fizycznej do podstawowych czynności. Po ok. 8-10 dniach pacjent udaje się na wizytę do poradni chirurgicznej, podczas której chirurg ocenia stan pacjent oraz stan gojenia się rany i usuwa szwy. Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. Dalsze postępowanie zależne od rozmiarów przepukliny, ustala się indywidualnie.

Wstęp
Torbiel pilonidalna jest nawracającym miejscowym zapaleniem tkanki podskórnej i powięziowej okolicy górnej części szpary międzypośladkowej. Zabieg polega na wycięciu całej zmienionej zapalnie tkanki wraz z ewentualnym zbiornikiem treści ropnej i martwiczej. Po wycięciu ranę pozostawia się do stopniowego wygojenia i wykonuje się tzw. marsupializację lub zakłada opatrunek podciśnieniowy. Marsupializacja polega na przyszyciu skórnych brzegów rany do dna rany. O rodzaju postępowania decyduje chirurg w zależności od miejscowych warunków rany pooperacyjnej.
Kwalifikacje:
Poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 11-14 w Izbie Przyjęć Chirurgicznej, na podstawie skierowania do szpitala na oddział chirurgiczny.
Znieczulenie:
Ogólne lub zewnętrzoponowe.
Średni czas trwania zabiegu:
20-30 minut.
Wskazania do zabiegu:
Torbiel pilonidalna.
Średnia długość pobytu w szpitalu:
2-3 dni.
Dzień przyjęcia:
Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację.
Dzień zabiegu:
Zabieg wykonywany jest w godzinach rannych lub przedpołudniowych według ustalonego wcześniej planu. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest z bloku operacyjnego na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany.
Dzień po zabiegu:
Rano, dzień po zabiegu pacjent może powoli, niegwałtownie wstać z łóżka (pierwsze wstawanie powinno odbywać się w obecności osób trzecich). Po konsultacji z lekarzem oraz zmianie opatrunku pacjent jest wypisywany do domu. Na karcie informacyjnej znajduje się opis wykonanego leczenia, wyniki badań, opis operacji oraz zalecenia co do dalszego postępowania.
Odwiedziny:
W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie:
Kontrole i zmiany opatrunku w Poradni Chirurgicznej do czas zagojenia się rany. Częstotliwość wizyt w poradni ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju zastosowanej metody, rozległości wycięcia i postępów gojenia się rany. Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej.

Wstęp
ECPW to zabieg pozwalający na ocenę dróg żółciowych i trzustkowych. Ze względu na ryzyko powikłań ECPW z zasady nie wykonuje się wyłącznie w celach diagnostycznych, ale jest on zwykle pierwszą częścią zabiegu terapeutycznego.
Przez usta – i dalej przez przełyk i żołądek – chirurg wprowadza endoskop do dwunastnicy. Po odnalezieniu na ścianie dwunastnicy brodawki Vatera (wspólnego
ujścia przewodu żółciowego i trzustkowego) wprowadza do niej cewnik i podaje środek kontrastowy. Pozwala to uzyskać na ekranie monitora dokładny obraz dróg żółciowych lub trzustkowych. W przypadku uwidocznienia nieprawidłowości w przebiegu i zarysach dróg żółciowych lub trzustkowych można przeprowadzić odpowiedni zabieg: poszerzenie zwężonego przewodu żółciowego, usunięcie kamieni żółciowych czy wykonanie tzw. protezowania (wprowadzenie do przewodu żółciowego lub trzustkowego odpowiednio długiej i szerokiej protezy lub tzw. stentu). W trakcie zabiegu w uzasadnionych przypadkach pobiera się również wycinki do badania histopatologicznego.
Zdarza się, że względów anatomicznych lub chorobowych nie udaje się wprowadzić cewnika do dróg żółciowych lub trzustkowych i trzeba powtórzyć zabieg w kolejnym dniu. W czasie wykonywania zabiegu wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie i stosowane są procedury i osłony ochronne mające na celu zminimalizowanie ekspozycji na promieniowanie. Każdorazowo dawka promieniowania jest mierzona i analizowana.
Kwalifikacje:
Sekretariat Oddziału Chirurgii, I piętro (tel. 612245323), w środy w godzinach 10:00-12:30 po telefonicznym albo osobistym ustaleniu terminu konsultacji.
Znieczulenie:
Ogólne.
Średni czas trwania zabiegu:
30 minut
Wskazania do zabiegu:
Przepuklina pachwinowa.
Średnia długość pobytu w szpitalu:
2-3 dni.
Możliwe powikłania:
Podanie środka kontrastowego do dróg żółciowych lub trzustkowych może niekiedy wywołać objawy zapalenia trzustki lub przewodów żółciowych. Powikłania w postaci przedziurawienia (perforacji) ściany przewodu pokarmowego przez endoskop lub krwawienia z przewodu pokarmowego występują bardzo rzadko. Czasami w leczeniu powikłań może być potrzebny dodatkowy zabieg endoskopowy lub – w wyjątkowych przypadkach – leczenie operacyjne.
Wskazania po zabiegu:
objawy niedrożności dróg żółciowych w przebiegu kamicy przewodowej i choroby nowotworowej, pooperacyjne uszkodzenie dróg żółciowych, kamica przewodu trzustkowego w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki.
Przyjęcie do szpitala:
Pacjent zgłasza się do szpitala na czczo, z dotychczasową dokumentacją medyczną. Leki przyjmowane na stałe przez pacjenta podawane są dopiero po przyjęciu na oddział. W dniu przyjęcia wykonywane są podstawowe badania laboratoryjne krwi, EKG i (u niektórych pacjentów) RTG klatki piersiowej. Zabieg wykonywany jest w dniu przyjęcia lub dnia następnego, o czym informuje lekarz po ocenie wykonanych badań. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację.
Po zabiegu:
Pacjent pozostaje na czczo do następnego dnia. O godz. 20.00 w dniu zabiegu pobierana jest krew do oznaczenia stężenia amylazy.
Dzień po zabiegu:
O godz. 6.00 w pierwszym dniu po zabiegu kolejny raz pobierana jest krew do oznaczenia stężenia amylazy. Do czasu otrzymania wyniku i oceny stanu pacjenta przez lekarza, pacjent pozostaje na czczo. W zależności od rodzaju przebiegu zabiegu i rozpoznania lekarz decyduje o zwolnieniu pacjenta z oddziału lub potrzebie dalszego pobytu na oddziale.
Odwiedziny:
W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie:
Jeżeli w trakcie zabiegu pobrane były próbki do badania histopatologicznego, pacjent powinien zgłosić się po ok. 14 dniach roboczych po jego wynik (po telefonicznym potwierdzeniu w sekretariacie, tel. 612245323, że wynik dotarł do Szpitala). Wynik należy skonsultować z lekarzem.

Wstęp
Endoskopowa ultrasonografia wykonywana jest przy użyciu endoskopu wyposażonego w głowicę do wykonywania badania ultrasonograficznego (endosonografu) jako uzupełnienie innych badań obrazowych (USG jamy brzusznej, tomografii komputerowej czy gastroskopii). Wprowadzany przez usta do żołądka i dalej do dwunastnicy aparat umożliwia badanie głębszych warstw ściany przewodu pokarmowego i narządów sąsiadujących z żołądkiem i dwunastnicą, w szczególności trzustki. Po znalezieniu patologicznych zmian można pobrać materiał do badania histopatologicznego.
Przy pomocy endosonografu można również wykonać różne zabiegi, np. drenaż torbieli pozapalnej trzustki lub innego zbiornika płynowego położonego w pobliżu badanego odcinka przewodu pokarmowego. Lekarz wybiera miejsce, w którym zbiornik płynowy najlepiej przylega do ściany przewodu pokarmowego, i nakłuwa go. Po nakłuciu zawartość zbiornika zostaje jednorazowo odessana lub wytworzone zostaje (z użyciem plastikowego lub metalowego stentu) połączenie między zbiornikiem a żołądkiem lub inną częścią przewodu pokarmowego, przez które odpływa zbierający się płyn.
Kwalifikacje:
Sekretariat Oddziału Chirurgii, I piętro (tel. 612245323), w środy w godzinach 10:00-12:30 po telefonicznym albo osobistym ustaleniu terminu konsultacji.
Znieczulenie:
Miejscowe lub ogólne.
Średni czas trwania zabiegu:
Do 30 minut
Wskazania do zabiegu:
zmiany podśluzówkowe przełyku, żołądka i dwunastnicy; choroby trzustki (zmiany ogniskowe trzustki, przewlekłe zapalenie trzustki, torbiele pozapalne trzustki); choroby dróg żółciowych (podejrzenie kamicy przewodowej, zwężenie dróg żółciowych); zmiany patologiczne położone w pobliżu ściany przewodu pokarmowego (powiększone węzły chłonne, guzy śródpiersia, lewego nadnercza czy jamy otrzewnej).
Możliwe powikłania:
Powikłania po badaniu EUS występują rzadko. Pobranie biopsji z trzustki lub okolicy dróg żółciowych może niekiedy wywołać objawy zapalenia trzustki. Inne rzadkie powikłania to przebicie przewodu pokarmowego (perforacja) lub krwawienie. W leczeniu powikłań konieczny może być zabieg operacyjny lub endoskopowy. Założenie drenażu wiąże się z ryzykiem perforacji przewodu pokarmowego, krwawienia, zakażenia wewnątrzbrzusznego oraz migracji drenu do światła drenowanego zbiornika.
Średnia długość pobytu w szpitalu:
5-8 dni.
Przyjęcie do szpitala:
Pacjent zgłasza się do szpitala na czczo, z dotychczasową dokumentacją medyczną. Leki przyjmowane na stałe przez pacjenta podawane są dopiero po przyjęciu. W dniu przyjęcia wykonywane są podstawowe badania laboratoryjne krwi, EKG, u niektórych pacjentów RTG klatki piersiowej. Zabieg wykonywany jest w dniu przyjęcia lub na następny dzień rano, o czym informuje lekarz po ocenie wykonanych badań. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację.
Po zabiegu:
pacjent zwolniony jest do domu wieczorem w dniu zabiegu lub następnego dnia rano. W przypadku wykonywania drenażu torbieli pozapalnej trzustki pacjent pozostaje na oddziale przez kilka dni po zabiegu.
Odwiedziny:
W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie:
W przypadku wykonania biopsji wynik można odebrać w sekretariacie Oddziału Chirurgii, I piętro (tel. 612245323) za 10-14 dni. Decyzje o dalszym postępowaniu po omówieniu wyniku z lekarzem wykonującym badanie.

Wstęp
Żylaki przełyku są widoczne po założeniu endoskopu w postaci tzw. słupów żylakowych w przełyku. W zależności od ich wielkości wyróżnia się 4 stopnie rozwoju choroby. Do zabiegu kwalifikują się żylaki stopnia III i IV. Zabieg polega na wciągnięciu fragmentu żylaka do owalnej nasadki na końcówce endoskopu, a następnie na zsunięciu na jego podstawę elastycznej opaski zaciskającej żylak. W czasie jednego zabiegu zakłada się od 6 do 8 sztuk takich opasek. Jeśli nie wszystkie żylaki uda się w ten sposób podwiązać, konieczna jest druga sesja zabiegu po ok. 2-3 miesiącach.
Kwalifikacje:
Poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 11-14 w Izbie Przyjęć Chirurgicznej, na podstawie skierowania do szpitala na oddział chirurgiczny z rozpoznaniem/podejrzeniem żylków przełyku.
Znieczulenie:
Ogólne.
Średni czas trwania zabiegu:
20-40 minut
Wskazania do zabiegu:
Żylaki przełyku III i IV stopnia.
Średnia długość pobytu w szpitalu:
2-3 dni.
Dzień przyjęcia:
Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia.
Dzień zabiegu:
Zabieg wykonywany jest według ustalonego planu operacyjnego, w godzinach rannych lub przedpołudniowych. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany. Wieczorem w dniu zabiegu lub następnego dnia rano pacjent przenoszony jest na salę chorych.
Dzień po zabiegu:
Jeśli nie ma objawów krwawienia z przewodu pokarmowego – od rana dieta płynna. Po konsultacji z lekarzem zwykle pacjent jest wypisywany do domu w 1. lub 2. dobie po zabiegu. Na karcie informacyjnej znajduje się opis wykonanego leczenia, wyniki badań, opis operacji oraz zalecenia co do dalszego postępowania.
Odwiedziny:
W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie:
Kontynuacja diety płynnej przez kilka dni po wypisie. Kontrolne badanie endoskopowe po około 2-3 miesiącach po zabiegu i ewentualne ustalenie wskazań do powtórzenia zabiegu. Konieczność dalszego leczenia choroby podstawowej w odpowiedniej poradni specjalistycznej.

Wstęp
Usuwane polipy mogą znajdować się w przełyku, żołądku lub jelicie grubym. Zabieg polega na ich usunięciu tzw. pętlą diatermiczną lub – jeśli są bardzo małe (poniżej 4 mm) – kleszczykami biopsyjnymi. Przy dużych polipach konieczne może być usuwanie ich we fragmentach lub wykonanie zabiegu chirurgicznego. Polipy odbytu i końcowych 5-7 cm odbytnicy usuwa się bezpośrednio pod kontrolą wzroku bez konieczności użycia endoskopu. Odcięty polip jest wydobywany i przekazywany do badania histopatologicznego.
Kwalifikacje:
Poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 11-14 w Izbie Przyjęć Chirurgicznej, na podstawie skierowania do szpitala na oddział chirurgiczny.
Znieczulenie:
Ogólne.
Średni czas trwania zabiegu:
20-30 minut
Wskazania do zabiegu:
Polipy przełyku, żołądka lub jelita grubego.
Średnia długość pobytu w szpitalu:
1-3 dni (w zależności od wielkości i położenia polipa w przewodzie pokarmowym).
Dzień przyjęcia:
Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia.
Dzień zabiegu:
Zabieg wykonywany jest w godzinach rannych lub przedpołudniowych według ustalonego planu. Po wybudzeniu pacjent przekazywany jest z sali zabiegów endoskopowych na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany. Następnego dnia rano pacjent przenoszony jest na salę chorych. Po pełnym wybudzeniu nie ma ograniczeń we wstaniu z łóżka i poruszaniu się pacjenta.
Dzień po zabiegu i dalszy pobyt w szpitalu:
Szczegółowe zalecenia związane z dalszą obserwacją i dietą zależą od decyzji lekarza wykonującego zabieg i zostają ustalane po zakończeniu zabiegu.
Odwiedziny:
W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie:
Pacjent powinien zgłosić się po wynik badania histopatologicznego po ok. 14 dni roboczych po telefonicznym potwierdzeniu w Sekretariacie Oddziału Chirurgii otrzymania wyniku że wynik dotarł do Szpitala (tel. 612245353). Wynik należy zawsze skonsultować z lekarzem.

Wstęp
W przełyku umieszcza się specjalną rurkę (Overtube), która zapewnia dobry dostęp do żołądka i minimalizuje utratę dwutlenku węgla podczas zabiegu. Chirurg napełnia żołądek dwutlenkiem węgla, co pozwala na dokładny ogląd wnętrza organu. Następnie chirurg wprowadza do żołądka endoskop z zamontowanym systemem Apollo Over-Stitch. Apollo Over-Stitch to nakładka na endoskop wyposażona w „maszynę do szycia”, która została zaprojektowana specjalnie w celu wykonywania operacji zmniejszania żołądka. Przy pomocy tego urządzenia chirurg zakłada na ścianie żołądka serię pojedynczych, okrężnych szwów. Każdy z nich po zaciągnięciu zwęża żołądek, zmniejszając tym samym jego objętość. Przeważnie zakłada się kolejno 3-5 takich szwów. W efekcie objętość żołądka zostaje zmniejszona o ok. 70%, a żołądek swym kształtem zaczyna przypominać rękaw. Po założeniu ostatniego szwu i upewnieniu się, że operacja przebiegła prawidłowo, chirurg kończy zabieg, wyjmując endoskop z żołądka i usuwając rurkę Overtube. Ponieważ zabieg przeprowadzony jest techniką endoskopową, nie pozostawia żadnych blizn.
Kwalifikacje:
Do zabiegu kwalifikuje chirurg po konsultacji z pacjentem. Zabieg nie jest refundowany. W sprawie kosztów operacji i ustalenia terminu kwalifikacji należy pisać na adres:
 Email: sowmed@chirurgiasowmed.pl
lub dzwonić:
 Telefon: 577 409 727
Znieczulenie:
Ogólne.
Średni czas trwania zabiegu:
60 minut.
Wskazania do zabiegu:
Otyłość, BMI powyżej 30.
Średnia długość pobytu w szpitalu:
4 dni.
Dzień przyjęcia:
Lekarz przyjmujący w izbie przyjęć zbiera szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, potwierdza poprawność kwalifikacji do przyjęcia i odbiera od pacjenta zgodę na zabieg. Następnie zleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych krwi, EKG oraz w (określonych przypadkach) RTG klatki piersiowej. Po otrzymaniu wyników lekarz anestezjolog przeprowadza badanie ogólne, a następnie ustala rodzaj znieczulenia i pobiera zgodę na jego przeprowadzenie. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień przyjęcia, pacjent powinien pozostać na czczo. Jeśli zabieg zaplanowany jest na dzień kolejny, pacjent może odżywiać się normalnie, a ostatni posiłek należy spożyć nie później niż o północy dnia poprzedzającego operację. Zabiegi przeważnie wykonywane są następnego dnia po przyjęciu, jednak jeśli pozwoli na to plan operacyjny, zabieg może być wykonany w dniu przyjęcia.
Dzień zabiegu:
Zabieg rozpoczyna się według ustalonego wcześniej planu operacyjnego. Po wykonaniu zabiegu i wybudzeniu pacjent przekazywany jest na salę pooperacyjną, na której jego stan jest monitorowany. Wieczorem w dniu zabiegu lub następnego dnia rano pacjent przenoszony jest na salę chorych.
Dzień po zabiegu:
Rano, dzień po zabiegu pacjent może wstać z łóżka i rozpocząć ostrożne chodzenie. Wskazane jest, aby pierwsze wstawanie po zabiegu odbywało się w obecności osób trzecich.
Dalszy pobyt:
Jeżeli pacjent nie zgłasza żadnych dolegliwości, w 2 dniu po operacji jest wypisywany do domu.
Odżywianie:
Szczegółowe zasady odżywiania na każdym etapie pobytu w szpitalu i później po zwolnieniu są omawiane indywidualnie z dietetykiem oddziału.
Odwiedziny:
W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.
Dalsze postępowanie:
Po wypisie nie przewiduje się żadnych dalszych działań chirurgicznych. Zabieg nie wiąże się z żadnym nacięciem chirurgicznym i nie ma potrzeby żadnego opatrunku. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (np. bólów) pacjenci mogą zgłosić się na kontrolę do szpitala. Nie ma przeciwwskazań, by po powrocie do domu pacjent powrócił do pracy czy innych form aktywności.

Materiały do pobrania

Kliknij aby pobrać plik: Karta konsultacji anestezjologicznej